Arcibiskup Sheen: Aký je rozdiel medzi človekom a anjelom?

Hlavne postavy evanjelia

Ľudia dnes neveria v existenciu anjelov a ani v anjela strážneho. Veríme v anjelov ako v druh mýtu, ktorý oživujeme väčšinou počas Vianoc s komerčným úmyslom. Anjeli sú dobrou témou na premostenie detstva a dospelosti. Dôvod, prečo v anjelov neveríme je, že materialistický svet, ktorý nás obklopuje, predpokladá, že človek je najdokonalejšou formou zvieraťa a  našou prioritou je žiť v bezpečí a v blahobyte, ale nezaťažovať sa duchovnom, pretože to do zvieracej ríše nepatrí.

Ak veríte v materialistický svet, žijete v obmedzenom čase a priestore, vtedy v takomto svete nie je miesto pre anjelov. Všimli ste si, že moderná architektúra je úplne bez dekorácií? Prečo je to tak? Ak žijete v úplne materialistickom svete, nie je priestor pre symboliku. Symbolika totiž sprítomňuje nemateriálny svet. Ak ľudia mali vieru, ak verili v Boha, tak vtedy využívali matériu, aby zobrazili duchovno. Ak sme sa usadili v materialistickom svete, dekorácie zmizli. Rovnako je to medzi ľuďmi. Všimnime si ako vymizli slušné spôsoby a etiketa. Kde sa v minulosti vzala tá úcta pri pozdravoch, kde sa vzali tie spôsoby vzdania uznania? V duchovnom svete. Keď človek na človeka pozeral nie ako na zdroj matérie, ale ako na obraz Božieho stvorenia s duchovným rozmerom, chcel mu prejaviť úctu.

Aj keď ako dospelí ľudia neveríme v existenciu anjelov, o ich existencii nás presviedčajú deti. Všetky ich otázky „prečo?“ smerujú k nekonečnu. Keď im nepovieme o anjeloch a o Bohu, rýchlo uveria v Supermana. Čo iné je Superman ak nie náhrada duchovného rozmeru u detí poznajúcich len matériu? Koľko mágie je v rozprávkach ako náhrada za duchovno? Keď upustíme ako dospelí ľudia od duchovného sveta, získame komplex menejcennosti. Viete ako sa prejavuje? Hľadáme všade ufo, hľadáme dokonalé, vyspelejšie civilizácie vo vesmíre, milujeme sci-fi. Toto všetko je nedokonalou náhradou za absentujúci duchovný svet v živote materializmu.

Samozrejme my vieme, že anjeli existujú. Ako to vieme? Prvotný význam slova anjel je – posol. Anjel je bytosť, ktorá je hlboko pod dokonalosťou Boha a vysoko nad dokonalosťou človeka. Je to duchovná bytosť, bez tela, no za to majúca intelekt a slobodnú vôľu. Židia verili v anjelov. Verili, že archanjel Michal bol ochrancom Izraela. Moslimovia veria v anjelov. Kresťania veria v anjelov a v anjelov veria aj pohania. Platón, Aristoteles a grécki pohanskí filozofi píšu o anjeloch.

Anjel je neporovnateľne inteligentnejšia bytosť ako človek. Ak má anjel nejakú myšlienku o existencii niečoho, pozná každého člena spadajúceho pod túto myšlienku. Napríklad ak anjel má myšlienku o človeku, pozná každého jedného človeka na svete. Toto človek nedokáže. Preto sme vynašli pojem “ľudstvo.” Zovšeobecňujeme, pretože máme malé poznanie a ak by sme nemali zrkadlo ani nevieme ako vyzeráme my sami.

Ľudstvo je všeobjímajúci pojem a má označiť skupinu ľudí. Anjel nepotrebuje rozumieť pojmu “ľudstvo”, pretože on pozná každého človeka, ktorý ľudstvo tvorí. Napriek tomu anjel nevie všetko. Jeho intelekt má limity. Anjel nepozná budúcnosť. Nepozná tajomstvá milosti a spásy, pokiaľ mu ich čiastočne Boh nezjaví. No a po tretie, anjel nepozná tajomstvá mysle, vôľu a náš úmysel. Toto si myslia iba niektorí ľudia, že vedia, no anjeli ako dokonalejšie bytosti to nevedia. Anjeli nemajú telo. Keď sa anjel zjaví človeku, má len zdanie tela, ale nie je to telo. Je to ako keď sa robotník na stavbe dá do obleku a má zdanie manažéra. Nie všetci anjeli sú však dobrí, ale práve naopak sú vyslovene zlí.

Všetci anjeli boli stvorení ako dobrí, ale nebola im daná koruná slávy už pri ich stvorení. Celé dejiny spásy sú postavené na základnej logike. Nikto nedostane korunu víťazstva, pokiaľ sa neosvedčí v boji. Človek je daný na túto zem, aby rozhodol v bojoch o svojom večnom osude. Rovnakým testom museli prejsť aj anjeli. Aký to bol test s istotou nevieme, ale môžeme hádať. Dá sa predpokladať, že Boh anjelom zjavil, že človek, ktorého v budúcnosti stvorí, upadne do hriechu a Boh pošle svojho Syna na jeho záchranu.

Nakoľko pre anjelov bol človek primitívne zaostalé stvorenie, v momente, ako videli Boha v podobe človeka, časť anjelov povstala proti Bohu a túto predstavu zavrhla. Prehlásili, že Boh nemôže stratiť svoju úctu a ponížiť sa tak veľmi, že sa stane tak úbohým stvorením. Bohu prehlásili, že keď sa stane takýmto stvorením, nebudú ho v tejto podobe anjeli obdivovať a klaňať sa mu. Ak sa raz vo večnosti anjel rozhodne, už nevie nikdy zmeniť svoje rozhodnutie. Takto v boji niektorí anjeli získali slávu v nebi a iní boli večne zatratení.

Anjel nevie zmeniť svoje rozhodnutie, pretože on pri rozhodovaní má dokonalé poznanie a rozhoduje sa s vedomím všetkých následkov a dôsledkov tohto kroku. Jeho rozhodnutie je dokonale slobodné a plne vedomé. Ak máme dokonalé poznanie a prijmeme na základe neho svoje slobodné rozhodnutie, je to nezvratné, pretože už neexistuje žiadna nová doplňujúca informácia, na základe ktorej by sme mohli rozhodnutie neskôr poopraviť. Žiaden človek takéto dokonalé poznanie nemá. Preto sa človeku pokiaľ žije má odpustiť, aj keď 77 krát. Napriek tomu žiaden zlý anjel nemá moc nad vôľou človeka. Slobodná vôľa je nedotknuteľná a preto je hriech individuálny.

Aká je úloha anjelov? Nebudeme rozoberať všetky, ale spomeniem dve, ktoré sa týkajú človeka. Prvá úloha je osvietenie. Anjeli vedia osvietiť našu myseľ vo svetle pravdy a vedia nám vložiť dobré myšlienky. Naopak, keď urobíme niečo zlé, anjeli okolo nás vedia vytvoriť aj kruh úzkosti, aby nás priviedli na cestu späť k Bohu. Preto Vás prosím, modlite sa na ich orodovanie a naučte svoje deti o ich existencii. Oni bojujú a prihovárajú sa, aby sme prišli do neba.

Je škoda, že ľudia prestali veriť v anjelov a najmä v anjela strážcu. Anjeli pokiaľ žijeme, bojujú za našu dušu, aby nám dopomohli sa prinavrátiť k Bohu. Vedeli by sme sa vyvarovať veľa omylov a žiť lepší život, keby sme sa modlili na orodovanie anjela strážcu. Keď vieme, že sa na nás niekto pozerá, snažíme sa aj v živote podať lepší výkon. Prečo má každý človek anjela strážcu? Pretože jeho duša má vyššiu hodnotu ako celý vesmír a Boh ju nechce vidieť zatratenú.

Boží služobník arcibiskup Fulton J. Sheen

Lost Password

Sign Up