V marci budú sláviť denné sväté omše za život v Nitrianskej diecéze

dianie

V rámci slávenia svätých omší za život na Slovensku obetovaných na úmysel za šírenie kultúry života a požehnanie i posilnenie pre manželstvá a rodiny sa budú v Nitrianskej diecéze sväté omše na tento úmysel sláviť v mesiaci marec 2020 v jednotlivých farských chrámoch a kaplnkách. Prinášame ich zoznam. 

1.3. Dekanát Bánovce nad Bebravou – Farnosť Uhrovec o 11:00 
2.3. Dekanát Bošany – Farnosť Oponice o 18:00 
3.3. Dekanát Hronský Beňadik – Farnosť Hronský Beňadik o 18:00 
4.3. Dekanát Lužianky – Farnosť Výčapy-Opatovce o 17:30 
5.3. Dekanát Močenok – Farnosť Močenok o 18:00 
6.3. Dekanát Nemšová – Farnosť Horná Súča o 18:00 
7.3. Dekanát Nitra – Farnosť Nitra-Kalvária o 10:00 
8.3. Dekanát Nitrianske Rudno – Farnosť Čičmany o 9:00 
9.3. Dekanát Nové Zámky – Nové Zámky – nemocnica o 16:00 
10.3. Dekanát Radošina – Farnosť Bojná o 18:00 
11.3. Dekanát Štúrovo – Farnosť Bíňa o 8:30 
12.3. Dekanát Šurany – Farnosť Lipová o 16:45 
13.3. Dekanát Topoľčany – Farnosť Topoľčany-mesto o 11:30 
14.3. Dekanát Trenčín – Kostol Notre Dame, Trenčín o 14:00 
15.3. Dekanát Vráble – Farnosť Michal nad Žitavou o 10:00 
16.3. Dekanát Zlaté Moravce – Farnosť Topoľčianky o 18:00 
17.3. Dekanát Želiezovce – Farnosť Čaka o 18:00 
18.3. Nitrianske biskupstvo – Biskupská kaplnka, Nitra o 7:00 
19.3. Kňazský seminár Nitra – Seminárna kaplnka, o 17:00 
20.3. Nitrianske biskupstvo Nitra – Biskupská kaplnka, o 7:00 
21.3. Nitrianske biskupstvo – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7:00 
22.3. Sídelná kapitula Nitra – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7:00 
23.3. Sídelná kapitula Nitra – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma o 7:00 
24.3. Nitrianske biskupstvo – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7:00 
25.3. Sídelná kapitula Nitra – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma o 7:00 
26.3. Nitrianske biskupstvo, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7:00 
27.3. Sídelná kapitula, Nitra – Kaplnka Panny Márie sr. Vincentiek Nitra-Šindolka o 18:00 v priamom prenose Rádia Lumen 
28.3. Nitrianske biskupstvo, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7:00 
29.3. Kňazský seminár Nitra – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma o 9:00 
30.3. Nitrianske biskupstvo, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7?00 
31.3. Nitrianske biskupstvo, Kaplnka sestier, Nitra-Hrad o 7:00 

TK KBS

Lost Password

Sign Up