Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

dianie

V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti ľudského života a ochranu manželstva a rodiny. Toto vyhlásenie vám prinášame v plnom znení:

Katolícka cirkev vždy oceňovala všetky kroky, ktoré ľudia dobrej vôle v rôznych krajinách sveta a ich verejní predstavitelia robia pre ochranu manželstva a rodín, aby tak bola rešpektovaná dôstojnosť základnej bunky spoločnosti, ktorou toto spoločenstvo jedného muža a jednej ženy bezpochyby je. Taktiež oceňuje každú iniciatívu, ktorá smeruje k senzibilizácii spoločnosti, aby v nej bol chránený život od počatia po prirodzenú smrť. Pri dvoch ekumenických stretnutiach najvyšších duchovných predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku bolo prijaté spoločné vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska a Ekumenickej rady cirkví o nesúhlase s ratifikáciou Istanbulského dohovoru. Následne bolo toto vyhlásenie zverejnené vo všetkých kresťanských chrámoch na Slovensku. I toto naše spoločné stretnutie v rámci Trnavskej novény vnímame ako príležitosť podporiť doterajšie vyhlásenia predstaviteľov kresťanských cirkví tu na Slovensku. Nech sa na orodovanie Trnavskej Panny Márie v tejto vzácnej krajine stane prioritou pre verejných predstaviteľov, všetkých veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle ochrana manželstiev a rodín, ochrana života od počatia po prirodzenú smrť, aby sa tak prejavila naša živá viera a skutočná ľudskosť. V Trnave 18. novembra 2019 Kardinál Raymond Leo Burke, patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierovMons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Lost Password

Sign Up