Slováci darovali vianočné duchovné dary – tisícky svätých omší a novén

dianie

Počas vianočných sviatkov prijali mnohí okrem hmotných darov aj duchovné dary v podobe odslúženia svätých omší v misijných krajinách. Darček vo forme vianočnej pohľadnice s úmyslom svätej omše pripravili Pápežské misijné diela a pred Vianocami rozposlali darcom, ktorí ho odovzdali obdarovaným pod vianočným stromčekom. Celkovo to bolo 7 938 svätých omší, z toho 44 gregoriánskych omší a 324 novén. 

Sväté omše budú na úmysel darcov slávené kňazmi v kňazských seminároch, ktoré podporujeme zo Slovenska formou adopcie seminaristov v Benine, Pobreží Slonoviny, Kongu, Kamerune, Burkine Faso, Togu a v Čade. Omšové milodary sú požehnaním pre kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár úmysly zo Slovenska. 

Pápežské misijné diela zabezpečujú prijímanie omšových milodarov pre misionárov počas celého roka. Omšové milodary si záujemcovia môžu zaregistrovať na webovej stránke misijnediela.sk. 

TK KBS

Lost Password

Sign Up