Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

dianie

Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy. 

Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra loretánskymi litániami s modlitbou a Salve Regina v Bazilika sv. Jakuba v Levoči. Po nich bude nasledovať úvodný pozdrav. Ďalšie dva dni budú tvoriť pracovný program v jednej z kongresových sál v meste Levoča, chvály a sväté omše v Bazilike sv. Jakuba a exkurzia so svätou omšou na Mariánskej hore v Levoči. Súčasťou programu bude aj návšteva Spišskej Kapituly a Žehry. 

Miesto dejiska tohtoročného celoeurópskeho stretnutia odsúhlasili delegáti minuloročného summitu v slovinskom Brezje. O Levoči sa uvažovalo už skôr, no termín sa odsúval kvôli výročitým sviatkom, napríklad storočnici Fatimy. Predstavitelia jednotlivých centier však jednomyseľne podporovali stretnutie v Levoči. 

Združenie European Marian Network (Európska Mariánska Sieť) spája dvadsať svätýň: Lurdy, Fatima, Czenstochowa, Levoča, Mariazzel, Altötting, Banneux, Brezje, Csíksomlyó, Einsiedeln, Gibraltar, Knock, Lorette, Máriapócs, Maria Bistrica, Mellieha, Vilnius, Walsingham, Zaragoza a Zarvanyzia. Symbolizuje to dvadsať tajomstiev svätého ruženca. 

Božia Matka je na každom pútnickom mieste uctievaná pod iným titulom, ako aj rozdielnym spôsobom. Zástupcovia dvadsiatich Európskych svätýň sa každoročne schádzajú na inom mieste, aby sa navzájom lepšie poznali, delili so svojimi skúsenosťami, a predovšetkým, aby lepšie pochopili nevypovedanú túžbu dnešného človeka po duchovnej obnove. Na Spiši budú spoznávať osobitý historický fundament úctyt k Panne Márii na Slovensku. 

Tohtoročné miesto stretnutia (Levoča) je známe dvomi bazilikami – Bazilikou sv. Jakuba a Bazilikou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Ide o jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Obe navštívia každoročne tisícky pútnikov, aby tu načerpali duchovnej sily. V roku 1995 bola jedným s cieľov návštevy dnes už sv. Jána Pavla II. na Slovensku.

TK KBS

Lost Password

Sign Up