99% obetí koronavírusu trpelo na inú chorobu. Takmer polovica až na tri.

dianie

Hrozivé čísla, ktoré prichádzajú z Talianska o počte obetí vzbudzujú obavy nielen čo do počtu obetí, ale aj čo do percentuálnej výšky k celkovým diagnostikovaným prípadom. Obavy z koronavírusu vyvolávajú reakcie štátov, ktoré ochromujú ich samotnú činnosť, činnosť priemyslu a už dnes je zrejmé, že dopady na štátne rozpočty sa pohybujú v miliardách.

V Taliansku počet obetí narástol na 2500, čo je 150% nárast za jeden týždeň. Iba 0,8 % zosnulých nemalo žiadnu zaznamenanú predchádzajúcu chorobu, čo nevylučuje, že mali vyšší vek alebo oslabený organizmus. 25% chorých trpelo jednou chorobou, 25,6% dvomi chorobami a 48,5% trpelo tromi a viac chorobami. Tieto čísla je potrebné mať na zreteli pri vyhodnocovaní systémového rizika koronavírusu z pohľadu štátu.

Prečo je potrebné správne analyzovať tieto čísla z pohľadu štátu je to, že boj proti koronavírusu musí byť efektívny. Je nespochybniteľné, že obeťami sú starí a chorí ľudia. Je to dosť dôležitý poznatok, aby štát vedel prijímať účinné opatrenia na ochranu tejto vybranej skupiny obyvateľov. Ak boj proti koronavírusu má byť účinný, je potrebné, aby štát fungoval rozhodne a efektívne. Každému je jasné, že odstavenie kľúčových hospodárskych odvetví na dlhšie obdobie nie je žiadnym riešením. Musíme nad touto pliagou zvíťaziť aj tým, že budeme mať zdroje na financovanie tohto boja, ktorý môže trvať mesiace a v zime sa môže vrátiť v ešte väčšej sile. Riešenie nie je to, že položíme na kolená celé hospodárstvo. Štát, ktorý prestane vyberať dane, ktorý nechá skrachovať sektor služieb s armádou malých podnikateľov a živnostníkov, nebude vedieť viesť dlhodobo efektívny boj a bude patriť na stranu porazených. Je nevyhnutné rozprávať aj o prístupe iných národov, ktoré sa zamerali na separáciu a ochranu rizikového obyvateľstva a nie tej časti, ktorá týmto vírusom nie je v ohrození.

Premiér Pellegrini urobil dôležité kroky na spomalenie šírenia vírusu na Slovensku. Získali sme čas. V druhom kroku takto získaného času by sme sa mali zamerať na zvýšenú ochranu tých, ktorí sú selektívne najohrozenejšími zložkami obyvateľstva.

Tomáš Taraba, poslanec NRSR

Lost Password

Sign Up