Poľskí biskupi: “Je nepredstaviteľné zatvárať kostoly.” Právoslávni: “Eucharistia nezabíja a nespôsobuje choroby.”

dianie

Pravoslávna Cirkev na Slovensku odmietla robiť akékoľvek ústupky hygienikom v spôsobe podávania Eucharistie a vysluhovania Svätých omší. Ich postoj je v priamom protiklade s rozhodnutím KBS, ktorá odrezala svojich veriacich na základe údajne telefonickej požiadavky premiéra od Krista a prestala vysluhovať Sväté omše a rozdávať Eucharistiu.

Poľskí biskupi v rozpore so slovenskými biskupmi, nariadili slúženie ešte viac Svätých omší. Arcibiskup Gadecki na požiadavku hygienikov, aby sa neorganizovali masové podujatia ohlásil, že Cirkev bude mať ešte viac svätých omší, čím umožní veriacim sa rozptýliť na viacerých modlitbách a znížiť ich počet. Arcibiskup Poznane povedal, že je nepredstaviteľné, že by sa v Poľsku ľudia prestali modliť a zatvorili by sa kostoly. “Tak ako nemocnice liečia telo, Cirkev lieči dušu.” Duša má pri tom podľa učenia väčšiu hodnotu, pretože je nesmrteľná.” Cirkev v minulosti reagovala na smrteľné epidémie verejnými procesiami, pretože ich vnímala ako trest Boží.

Na rozdiel od arcibiskupa Zvolenského, právoslávni arcibiskupi na Slovensku odmietli zmeniť spôsob prijímania Eucharistie a aj napriek tomu, že uznávajú “oprávnené požiadavky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, odmietli zmeniť bohoslužby a odrezať veriacich od sviatostí.

Je vhodné všetkým tým, ktorí sa obávajú, že by sa mohli pri spoločných bohoslužbách nakaziť bozkávaním sv. ikon alebo prijímaním z jedného kalicha, zdôrazniť nasledovné: sv. Eucharistia nebola, nie je a nikdy nebude príčinou choroby a smrti, ale práve naopak – je ustavičným zdrojom nového života v Kristovi, odpustenia hriechov a uzdravenia duše a tela. Prijímanie Eucharistie nikdy nepredstavovalo a nebude predstavovať pre nikoho žiadne nebezpečenstvo,” uvádza sa v stanovisku arcibiskupov prešovského a michalovsko-košického.

Takisto, v súvislosti s bozkávaním sv. ikon, pravoslávni veriaci majú pevnú a živú vieru, že sú ochraňovaní modlitbou a požehnaním svätých zobrazených na ikonách a neobávajú sa, že ochorejú. 

Na druhej strane veriaci boli vyzvaní, aby “omnoho pozornejšie ako inokedy sledovali svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa akýchkoľvek podozrivých symptómov bezodkladne vyhľadali lekársku pomoc.” V takom prípade je nevyhnutné nielen vyhnúť sa účasti na spoločných bohoslužbách, ale i obmedziť na minimum svoj kontakt s okolím, pretože jedine tak je možné predísť prípadnému nakazeniu ďalších ľudí.

Slovenskí katolícki biskupi vyprázdnili kostoly od Svätenej vody a arcibiskup Zvolenský dokonca povolil rozdávať Sväté prijímanie spôsobom, ktorý je v Cirkvi veľmi kritizovaný a na Slovensku bezprecedentný. Podľa nariadenia Zvolenského si veriaci majú z dlane vlastnou nevysvätenou rukou dávať Telo Kristovo do úst. Pri tomto spôsobe sa pritom nedá zabrániť, že fragmenty Eucharistie skončia na rukách, na prstoch a roznesú sa po oblečení, do lavíc a na zem. Učenie Cirkvi pritom je, že Kristus sa nachádza telom, dušou a Božstvom v každej malej čiastočke Eucharistie.

Slovenskí biskupi rovnako uviedli, že na základe telefonátu sa rozhodli vyhovieť požiadavkám a prestali na dva týždne vysluhovať Sväté omše. Po tejto lehote zrejme budú čakať na ďalšie stanovisko hygienika. Rozhodnutie KBS bolo prijaté s veľkou nevôľou. Veriaci kritizovali, že Katolícka cirkev sa akoby dostala pod politický vplyv. Je bezprecedentné, aby politik mal moc zrušiť Sväté omše a historicky je to akoby v rozpore so suverenitou Cirkvi od štátu.

Lost Password

Sign Up