Pápež v marci vyzýva modliť sa za prenasledovaných kresťanov

dianie Dianie v Cirkvi

Svätý Otec v marci pozýva modliť sa za prenasledovaných kresťanov, osobitne za uznanie práv kresťanských spoločenstiev. Upozorňuje, že kresťania neraz trpia aj v krajinách, ktoré formálne garantujú náboženskú slobodu.

V minútovom videoposolstve Apoštolátu modlitby sa pápež František v španielčine prihovára týmito slovami:

„Možno je tomu ťažko uveriť, no dnes existuje viac mučeníkov než v prvých storočiach. Sú prenasledovaní, pretože tejto spoločnosti hovoria pravdu a ohlasujú Ježiša Krista.

K tomuto dochádza zvlášť tam, kde náboženská sloboda ešte stále nie je zaručená. Ale aj v krajinách, ktoré teoreticky a na papieri chránia slobodu a ľudské práva.

Modlime sa za kresťanské spoločenstvá, zvlášť za tie, ktoré sú prenasledované, aby cítili Kristovu blízkosť a aby boli uznané ich práva.“

Lost Password

Sign Up