Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

dianie

Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem.

Jasličky boli od siedmeho storočia uchovávané v Ríme a naposledy v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. V stanovisku sa píše, že “fragmenty dreva sú tradíciou považované za pôvodnú súčasť jasličiek, v ktorých bol položený po narodení Ježiš Kristus.”

Primátor Betlehema pre agentúru Reuters uviedol, že rozhodnutiu Svätého Otca prinavrátiť relikviu do Palestíny predchádzalo rokovanie medzi pápežom a prezidentom Mahmoudom Abbasom.

Pre Betlehem je prinavrátenie relikvií veľkou udalosťou, ktorú privítala celá veriaca komunita s prísľubom uchovávania a ochrany tejto relikvie. Relikvia prišla do Betlehema 30. novembra a dá sa predpokladať, že bude predstavovať výraznú podporu aj pre miestny cestovný ruch a pre čoraz ohrozenejšiu kresťanskú komunitu.

Lost Password

Sign Up