Pápež skritizoval zatváranie kostolov: Boží ľud nemôže mať pocit, že ho Cirkev opustila.

dianie

Svätý otec František obetoval piatkovú Svätú omšu za všetkých kňazov na svete, aby vedeli prijať správne opatrenia v čase vírusovej krízy. Pápež zdôraznil, že Boží ľud nemôže byť ponechaný sám na seba a Cirkev by sa mala správať tak, že veriaci nemôžu nadobudnúť pocit, že ich Cirkev opustila.

„Nech Dobrotivý Pán dá všetkým poznanie a silu, aby vedeli ako najlepšie konať,“ uviedol v homílii pápež s tým, že označil „tvrdé opatrenia za tie, ktoré nie vždy sú najsprávnejšie.“

Podľa pápeža je veľmi dôležité, aby neprestala Cirkev sprevádzať Boží ľud vysluhovaním sviatostí, modlitbou a Božím slovom.

Po kritike pápeža sa rozhodol vikár rímskej diecézy dekrétom otvoriť kostoly v rímskej diecéze a ponechal na úsudku jednotlivých kňazov v akom režime kostoly budú fungovať.

Na Slovensku katolícka Cirkev pristúpila k ukončeniu vysluhovania Svätých omší pred tým ako o tom rozhodla Vláda SR vyhlásením krízového stavu platného pre všetkých. V stanovisku, ktoré postupne na verejnosť predstavitelia Cirkvi poskytli sa uvádza, že sa tak udialo po viacerých telefonátoch predsedu vlády. Na dverách viacerých kostoloch je uvedené, že toto rozhodnutie je bolestné a udialo sa “rozhodnutím predsedu vlády.” Táto formulácia je pritom veľmi sporná, nakoľko “predseda vlády” nedisponuje žiadnou autoritou vo vzťahu k Cirkvi, aby takéto rozhodnutie vedel presadiť.

Biskupi v Poľsku ohlásili, že ako reakciu na pandémiu budú slúžiť nie menej, ale viac Svätých omší a umožnia veriacim, aby na bohoslužbách bol menší počet veriacich. Arcibiskup Poznane vyhlásil, že je nepredstaviteľné, aby v takomto čase boli kostole zavreté a veriaci ľud odrezaný od sviatostí.

Lost Password

Sign Up