Otázky na otca Mariana Kuffu

dianie Dianie v Cirkvi

Milí priatelia,

o dva týždne začíname nahrávať prvú sériu katechéz s otcom Marianom Kuffom v rámci cyklu Spoznaj katolícku vieru. Chceme v krátkych, približne 5 minútových, denných katechézach postupne predstaviť základné aspekty katolíckej viery, aby slovenský národ upevňoval svoju vieru modlitbou, ale aj poznaním tak, aby vedel odôvodniť radosť z nej a vedel ju obhájiť aj v modernej dobe.

Je veľa vecí, ktoré možno trápia veriaceho, ale aj neveriaceho človeka v oblasti viery, čo zamestnáva myseľ. Katolícka viera nie je v ničom v rozpore s logikou a rozumom, ale v jej dokonalom súlade, aj keď si to veľa ľudí možno nemyslí. Každá generácia ľudí pred nami, musela spoznať krásu a hĺbku viery, v ktorej bola pokrstená a táto úloha stojí aj pred našou generáciou.

Moderná doba priniesla veľa informácií a veľa ľudí pochybuje, či viera je obhájiteľná v dnešnej dobe. Ak Ježiš vyslal apoštolov do sveta, nevyslal ich aby šírili rôzne odtiene viery, ale aby hlásali jednu pravú vieru tak, ako je jedna Pravda.

Aj touto cestou Vás chceme podnietiť, aby ste v prípade záujmu zaslali otázky o viere, pri ktorých cítite, že hľadáte a nenachádzate odpoveď. Touto formou pomôžete rásť vo viere aj ostatným.

Otázky nám môžete posielať na mailovú adresu: svetlosveta.luxmundi@gmail.com

Ak sa stanete fanúšikom facebookovej stránky Svetlo Sveta, budete dostávať automaticky informácie o programe.

S úctou a vďakou, Dárius A. Hatok

Lost Password

Sign Up