Dnes sa dožíva 93 rokov emeritný pápež Benedikt XVI.

dianie

Joseph Ratzinger sa narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl-am-Inn. Domovom emeritného pápeža je od roku 2013 kláštor Mater Ecclesiae vo Vatikáne, kde sa v ústraní venuje rozjímaniu nad Božím slovom a modlitbe za Cirkev a svet.

V knihe rozhovorov s Petrom Seewaldom nazvanej „Posledné rozhovory“ z roku 2016, emeritný pápež Benedikt XVI. odpovedá aj na tieto otázky:

Máte nejakú obľúbenú modlitbu?

„Je ich viacero. Je tu tá od sv. Ignáca: «Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu…». Potom jedna od sv. Františka Xaverského: «Milujem Ťa nie preto, lebo mi môžeš darovať raj alebo ma odsúdiť do zatratenia, ale pretože si môj Boh. Milujem Ťa, pretože Ty si Ty». Alebo tá od sv. Mikuláša z Flüe: «Vezmi ma takého, aký som». A potom sa mi zvlášť páči (…) «spoločná modlitba» od sv. Petra Kanízia, ktorá pochádza zo 16. storočia, ale je stále krásna a aktuálna.“

A Vaše obľúbené duchovné miesto?

„Povedal by som, že Altötting, prirodzene, s jeho starobylou mariánskou svätyňou.“

Vatican news

Lost Password

Sign Up