Biskup Haľko v kázni odmietol reči o status quo pri ochrane života

Cirkev a svet dianie Viera a život

Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Haľko venoval svoju kázeň otázke materstva a ochrane života vo svetle života Panny Márie.

Otec biskup zdôraznil, že Panna Mária pri slovách archanjela Gabriela „počneš a porodíš syna,“ odpovedala „Hľa služobnica Pána.“ Panna Mária prijala svoje materstvo momentom počatia a nie až narodenia. Preto sa dá podľa otca biskupa za hlavnú patrónku a inšpirátorku  hnutia za ochranu života považovať Pannu Máriu. Tým, že prijala život, ktorý sa stal darcom života, teda Ježiša Krista, „akoby povedala, že za každý jeden život plače a oroduje u svojho Syna.“ Za akýkoľvek život, aj ten pokazený, je ,,Panna Mária Sedembolestnou a plnou milosti”, uviedol otec biskup.

22. septembra sa uskutoční podľa biskupa Národný pochod za život, kde sa stretnú ľudia zjednotení okolo úcty života, ktorý má prameň v Bohu. „Veríme, že život je hodný ochrany od počatia až po prirodzenú smrť“ a život nemá preto podľa biskupa Haľka byť predmetom ľudského rozhodovania. Panna Mária a Jozef prosí ľudí, aby urobili všetko pre ochranu života. „Bez krížovej cesty je ochrana života nepredstaviteľná,“ Je dôležité, aby sme verili slovám Ježiša, že „jeho kráľovstvu nebude konca a Vy zápaste o život do posledných kvapiek Vašich možností.“

Otec Haľko odmietol zároveň akékoľvek status quo, ktoré v latinčine znamená zanechanie stavu. „Kto sa pýtal týchto detí?“ či súhlasia s takým status quo, ktoré im siaha na život? Podstatou status quo totiž má byť, že obe strany majú ponechané svoje práva. Aké práva však má ponechané dieťa, ktorému na základe status quo berú život?  „Usmrtením dieťaťa v lone matky život dieťaťu nezostáva, dieťaťu život berú.“

Biskup Haľko vyzval katolíkov, aby sa nehanbili a nebáli na verejnosti „hlásať život s pokojom, rešpektom a láskou, ale v plnej pravde. V plnej pravde ohlasuj, že na ľudský život sa nemôže siahať.“ Rovnako podľa biskupa treba ďakovať Bohu, že nás, čo žijeme, rodičia prijali. Byť na strane života nie je staromódnosť, ale je to moderné, pretože Ježiš a Panna Mária sú najmodernejší, uviedol biskup.

Záverom vyzval všetky matky, ktoré prechádzajú krízou materstva, aby sa obrátili na Cirkev, ktorá im pomôže prežiť normálny život.

Lost Password

Sign Up