Najdôležitejšie míľniky v Cirkvi v dekáde 2000 – 2010

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi Viera a život

Končiaca sa dekáda predstavovala jedno z najturbulentnejších období v Cirkvi. Prinášame prehľad toho najpodstatnejšieho, čo sa v Cirkvi udialo.

  1. Rezignácia pápeža Benedikta XVI

Od roku 1415 je pápež Benedikt XVI prvým pápežom, ktorý sa rozhodol abdikovať. Svoje rozhodnutie svetu nečakane ohlásil vo februári 2013. Emeritný pápež oznámil, že Cirkvi bude v budúcnosti slúžiť životom modlitby.

2. Zvolenie prvého pápeža z Latinskej Ameriky

Zvolenie pápeža Jorge Bergoglia, kardinála z Buenos Aires je nielen zvolenie prvého pápeža z Latinskej Ameriky, ale prvého jezuitu v dejinách Cirkvi.

3. Svätorečenie pápeža Jána Pavla II. a Jána XXIII. v roku 2014

Pápež Ján XXIII. bol blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. a pápeža Jána Pavla II. blahorečil jeho nástupca Benedikt XVI. Obaja pápeži boli svätorečení pápežom Františkom. Na adresu Jána Pavla II. pápež František vyzdvihol jeho duchovné vedenie a jeho svedectvo celkovej svätosti.

4. Synoda o rodine a Amoris Laetitia

Synoda o rodine ako aj vydanie exhortácie Amoris Laetitia výrazne otvorili teologické rozpory, ktoré poznačujú pontifikát pápeža Františka. Už počas synody zaznievali hlasy, že jej cieľom je zníženie disciplíny v interpretácii sviatostného manželstva. Exortácia Amoris Laetitia vyústila do spísania otázok na pápeža zo strany kardinálov, ktorí požadovali napríklad ujasnenie, či Cirkev stále hlása, že hriech je objektívny a nie subjektívny, či uznáva, že človek v stave smrteľného hriechu nemôže pristupovať k Eucharistii. Na list dubia z roku 2016 pápež neodpovedal.

5. Svätorečenie Matky Terezy v roku 2016

Matka Tereza, ktorá bola známa ako misionárka lásky z Indie, bola kanonizovaná v septembri 2016.

6. Sexuálne škandály a laicizácia kardinála McCaricka

Kardinál McCarick patril k najvyššie postaveným kardinálom v USA s veľkým vplyvom v Cirkvi. Diskusia okolo McCaricka zasiahla najvyššie miesta Cirkvi, nakoľko vzniklo podozrenie, že o dvojitom živote kardinála McCaricka Cirkev dlhodobo vedela. Kardinál bol následne laicizovaný.

7. Arcibiskup Viganó

So škandálom okolo kardinála McCaricka sa na verejnosť dostalo aj svedectvo bývalého nuncia Vatikánu v USA arcibiskupa Viganó, ktorý za cenu porušenie pápežského tajomstva odhalil pozadie toho, ako Cirkev o McCarickovi mala dlhodobo mať informácie a nekonala. Arcibiskup vo svedectve hovorí o silnom homosexuálnom prúde vo Vatikáne, ktorý ma za cieľ presadiť akceptáciu homosexuálity ako prípustnej normy správania v učení Cirkvi.

8. Mísijné cesty pápeža

Za 7 rokov svojho pontifikátu pápež absolvoval 32 misijných ciest. Počas návštevy v Arabských emirátoch podpísal pápež deklaráciu, že Boh si praje a je jeho vôľa, aby na svete existovalo veľa náboženstiev. Toto prehlásenie bolo teológmi označené, že je v rozpore s učením Cirkvi, nakoľko by potom evanjelizácia národov a hlásanie Krista ľuďom bolo vnímané ako niečo, čo je v rozpore s vôľou Boha, ak jeho cieľom je náboženská pluralita. Pápež po silnej kritike poprosil biskupa Schneidera, aby uverejnil, že správne znenie má byť: “Boh toleruje viaceré náboženstvá.”

9. Synody a Pachamama

Popri Synode o rodine, boli zvolané aj Synoda o mládeži a Synoda o Amazónii. Synoda o Amazónii mala za cieľ rozhodnúť, či na určitom území sveta budú platiť iné pravidlá ako v univerzálnej Cirkvi čo sa týka svätenia žien. Synoda o Amazónii sa nakoniec stala známou aj používaním naturalistických prvkov uctievania sochy Matky zeme Pachamamy pri viacerých udalostiach synody. Dňa 12.12. 2019 sa konalo pokánie v Cirkvi za odčinenie znesvätenia baziliky sv. Petra modloslužobníctvom v podobe vystavenie sochy. Kardinál Burke sa tohto pokánia zúčastnil, pretože podľa máme len jedného pravého Boha a všetko ostatné je uctievanie nepravého Boha. Kardinál cez pokánie vyzval veriacich, aby “očistili baziliku sv. Petra,” pretože Kristus ju chce mať čistú bez vplyvov diabla spôsobenú modloslužobníctvom.

Lost Password

Sign Up