Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

dianie Dianie v Cirkvi

V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám.

Za rok 2019 boli ocenení títo veriaci: Marián Kuffa z farnosti Žakovce, Inštitút Krista Veľkňaza; Ľudovít Mitošinka (in memoriam) z farnosti Trnava – mesto sv. Mikuláša; Júlia Hrušková z filiálky Dolné Voderady, farnosť Voderady; Ľuboš Petušík z farnosti Dolný Lopašov; Mária Moncmanová z farnosti Trnava – Modranka; Jozefína Ryšková z farnosti Jaslovské Bohunice; Mária Tomašovičová z filiálky Paderovce, farnosť Jaslovské Bohunice; Jozefína Chalásová z farnosti Moravany nad Váhom; Jozef Klement z farnosti Moravany nad Váhom; Pavol Krcho z farnosti Bohdanovce nad Trnavou; Hedviga a František Parákovi z farnosti Šúrovce; Dychová hudba Rovina z farnosti Veľké Kostoľany; Anna Vardžáková z farnosti Borovce; Anna Blahovcová z farnosti Borovce; Stanislava Anna Patayová z farnosti Hlohovecô Eduard Vagovský z farnosti Hlohovec; Jozef Franko z farnosti Voderady; Helena Hužovičová z farnosti Opoj; Ján Eliáš z farnosti Trnava – mesto sv. Mikuláša a Pavel Kováč z farnosti Trnava – mesto sv. Mikuláša.

Ruža sv. Alžbety je ocenenie ľuďom, ktorí sa snažia vo svojom živote a povolaní nasledovať službu kresťanskej lásky núdznym – chorým, opusteným, deťom, starým, bezdomovcom atď. Ocenenie začali každoročne udeľovať v roku 2007 – pri príležitosti 800 rokov od narodenia sv. Alžbety Durínskej (Uhorskej) Rada pre pastoráciu migrantov, utečencov, pútnikov a ľudí v núdzi, Rada pre misie a Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti pri KBS. Pripojili sa tým k iniciatíve niektorých Biskupských konferencií v Európe. Návrhy na ocenenia môžu dávať kňazi i laici. Od roku 2007 bolo na Slovensku ocenených niekoľko desiatok ľudí.

TK KBS

Lost Password

Sign Up