Americká štúdia: Sex pred manželstvom zvyšuje pravdepodobnosť rozpadu manželstva

dianie Katolícka viera Zo zahraničia

Vedci na Florida State University uskutočnili dlhoročný vedecký program snažiaci sa nájsť odpoveď na otázku, či predmanželské sexuálne vzťahy partnerov majú dopad na stabilitu ich manželstva. Záver štúdie publikovaný v americkom vedeckom časopise Psychological Science jednoznačne hovorí, že predmanželský sex a pozitívny postoj k predmanželskému sexu sú významnými faktormi, ktoré majú za následok významne vyššiu mieru neúspechu riadne uzavretého manželstva.

“To, čo sme dokázali je, že ak jeden alebo obaja manželia, ktorí vstupujú do manželstva čo i len zdieľajú názor, že nezáväzný predmanželský sex je v poriadku, už toto má súvis s neskorším rozpadom vlastného manželstva,” uviedla Juliana French z vedeckého tímu.

Tím vedcov analyzoval postoje pred manželstvom u najnovšie zosobášených párov a počas rokov manželstva zisťovali zhody a rozpory v manželstve. Nakoniec vyhodnocovali údaje, ktoré páry uviedli v rozvodových dokumentoch. Páry, ktoré mali predmanželský sex navyše vykazovali menšiu intenzitu spokojnosti pri vstupe do manželstva ako tí, ktorí predmanželský sex nemali.

Štúdia je ďalším z dôkazov správnosti učenia Cirkvi v otázke manželstva, ktorá hovorí, že pri sexuálnom spojení sa muž a žena stávajú jedným telom. Tracey Chapman z anglickej University of East Angia vo svojej štúdie dokazuje, že toto tvrdenie platí aj vo fyzickej rovine, kedy osoba, ktorá má sexuálny styk s inou preberá nenávratne časť genetického materiálu druhej osoby tak, že tento prvok výmeny zostáva nezvratný.

Lost Password

Sign Up