100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

Cirkev a svet dianie svaty Viera a život Život svätých

Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatime.

František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý mal až príkladnú poslušnosť voči svojím rodičom. Počas detských hier dokázal prehrávať, nehádal sa a bol mierny, s cieľom vyhnúť sa konfliktom. Mal rád prírodu a hudbu. Počas zjavení bol jediný, ktorý Pannu Máriu iba videl, ale nepočul ju rozprávať. Panna Mária počas jedného zo zjavení povedala, že František pôjde onedlho do neba, ale pred tým sa musí pomodliť veľa ružencov. Zomrel 4.4.1919 na smrteľnú chrípku, ktorá v rokoch 1918 a neskôr zamorila Európu. Keď sa ho raz pýtali, čím by chcel byť ak vyrastie, či chce byť doktorom, kňazom alebo stolárom, odpovedal, že nechce byť ničím, chce len zomrieť a ísť do neba.

František zažíval veľa ponižovania za to, že tvrdil, že videl Pannu Máriu. Osobitne v škole, kde bola jeho učiteľka neveriaca, bol vystavený veľkej potupe. Všetko prijímal s pokorou. Dva dni pred svojou smrťou prijal Prvé sväté prijímanie. Po jeho prijatí povedal sv. Hyacinte: „teraz som šťastnejší ako ty, pretože ja už mám Ježiša v sebe.“

V deň svojej smrti o 10 hodine povedal svojej mame: „Pozri sa k dverám, aké je tam krásne svetlo.“ Mal desať rokov, keď sa naplnilo to, že Panna Mária bude pri ňom v čase jeho smrti.

Platená politická reklama

Hyacinta bola o dva roky staršia ako František. Sestra Lucia ju označila za dievča plné radosti, ale nebolo veľmi ťažké ju aj rozčúliť. Napriek tomu bola plná náboženského citu a sestra Lucia o nej hovorila ako o „prorokovi, ktorý rozumel veciam, ktorým iní nerozumeli.“ Osobitne spomínala, ako Hyacinta sa modlievala za pápeža. Častokrát mala videnia, ako veľa ľudí mu zlorečí. Taktiež sestra Lucia spomínala, že Hyacinta sa modlila za duše, aby neskončili v pekle. Osobitne bola preľaknutá víziou pekla, ako im ho Panna Mária zjavila. Sestra Lucia vizionárov označila za detí obdarené veľkými Božími milosťami, ktoré sa ešte väčšmi rozmohli po zjavení.

Hyacinta zomrela rok po Františkovi. Prešla si mesačným utrpením, kedy bez narkózy podstupovala bolestivé zákroky, ktoré jej však nepomohli. Hyacinta vedela, že tieto zákroky sú zbytočné, pretože zomrie, ale utrpenie priniesla ako obetu za hriešnikov. Zomrela 20. februára, kedy je aj ustanovený spoločný sviatok v Cirkvi, kedy si ich narodenie pre nebo pripomíname.  

Lost Password

Sign Up