Miesto kde Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša bude po 50 rokoch opäť sprístupnené

dianie Dianie v Cirkvi Zo zahraničia

Miesto na brehu rieky Jordána, kde sa traduje, že bol Ježiš pokrstený, by mohlo byť sprístupnené v priebehu najbližšieho roka. Na danom mieste prebieha program odstraňovania mín, ktorých sú na danom mieste tisícky.  

V stanovisku uverejnenom izraelskou vládou a pracovníkov zaangažovaných v odmíňovaní, zaangažované strany uviedli, že proces napreduje úspešne.

Miesto sa nachádza 10 km východne od mesta Jericho a je považované za oblasť, kde sv. Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša a dané miesto je považované za jedno z najposvätnejších pre kresťanov. Toto miesto sa považuje taktiež za bod, v ktorom po 40 ročnom putovaní na púšti Izraeliti vstúpili do zasľúbenej zemi. Do tretice je to miesta, kde mal byť Prorok Eliáš vzatý do neba.

Oblasť, v ktorej sa nachádzajú kostoly viacerých denominácií, bola neprístupná pre veriacich takmer 50 rokov.

Približne 3000 protitankových mín bolo položených izraelskou armádou počas šesťdňovej vojny v roku 1967. Kostoly nachádzajúce sa na území patria františkánom a ortodoxnej cirkvi.

Na projekt bolo vyzbieraných z verejných zdrojov 500 000 dolárov a rovnakú čiastku prispela izraelská vláda. Projekt by mal byť ukončený v letných mesiacoch. Na obnovu kresťanských kostolov do pôvodného stavu bude potrebných podľa odhadov dodatočných 300 000 dolárov. 

Lost Password

Sign Up