Študenti pápežského inštitútu pre manželstvo a rodinu spustili petíciu proti jeho rozkladu

Cirkev a svet Zaujímavosti

Pápež František sa v roku 2017 rozhodol pozmeniť zameranie Inštitútu Jána Pavla II pre štúdium rodiny a manželstva a pozmenil aj jeho názov na Inštitút pre život.

Začiatkom 80. rokoch, po svojom atentáte, sa rozhodol vtedajší pápež Ján Pavol II. založiť inštitút, ktorý by v modernej spoločnosti chránil koncept rodiny a počatého života v spoločnosti, ktorá čoraz viac presadzovala potraty a rozvody.

Vznikom inštitútu bol poverený kardinál Caffarra, ktorý keď vnímal ťažkosti s jeho založením, obrátil sa listom na sestru Luciu, vizionárku z Fatimy s prosbou a modlitby. Tá mu odpísala list, ktorý pár týždňov pred svojou smrťou zverejnil a v ktorom predpovedá, že posledný boj medzi zlom a Pánom sa zvedie o manželstvo a rodinu. Sestra Lucia kardinála posilnila, aby zostal pokojný, pretože víťazstvo bude patriť Bohu. Kardinál Caffarra prehlásil, že túto dobu posledného boja práve prežívame v tomto čase.

Inštitút Jána Pavla II. sa riadil prísnymi pravidlami. Každý z vyučujúcich musel byť katolík, prehlásiť vernosť učeniu Katolíckej cirkvi a osobitne prehlásiť, že stojí na strane ochrany manželstva, počatého života a tradičnej rodiny tvorenej zväzkom muža a ženy.

Pápež František po vydaní encykliky Amoris Laetitia, ktorá otvorila dvere prijímaniu eucharistie ľuďom žijúcim v smrteľnom hriechu, spôsobil zásadné zmeny, ktoré vyústili do protestu študentov, ktorí sa pýtajú, aký má význam v dnešnom čase študovať na inštitúte, ktorý sa prestáva vyznačovať akoukoľvek osobitosťou oproti ostatným svetským vzdelávacím inštitúciam. Na inštitúte boli najnovšie zrušené prednášky k teológii tela koncipované Jánom Pavlom II. Boli prepustení profesori, ktorí boli moralnými garantami tohto učenia.

Pápež František odvolal pred vyše rokom 100 členov Inštitútu, ktorí boli prijatí podľa platného štatútu kedy sa zaviazali vyučovať iba to, čo je v súlade s učením Katolíckej cirkvi. Tento štatút bol zrušený a medzi novými členmi boli prijatí aj profesori, ktorí sú advokátmi potratov a antikoncepcie.

Členom inštitútu sa stál židovský profesor Avraham Steinberg, ktorý zastáva pozíciu, že potraty sú v určitých prípadoch prípustné. V oblasti statusu embrya prehlasuje, že embryo nemá status človeka do 40 dní jeho života a iba limitovaný status človeka po tomto období. Potraty uznáva v prípadoch, keď matka napríklad zažíva „psychologický stres.“ Druhým sporným členom sa stal Maurizio Chiodi, ktorý hlása, že antikoncepcia je morálne ospravedlniteľná.

Protestná podpisová akcia 150 študentov vyjadruje obavy zo zmien a osobitne protestujú proti náhlemu prepusteniu profesorov, ktorí boli garantami predmetov, ktoré na inštitúte tvorili jeho osobitnú identitu. Viacerí študenti sa dokonca rozhodli opustiť inštitút a požiadali o vrátenie peňazí.

Inštitút reagoval na kritiku slovami, že umožní tým, ktorí chcú absolvovať predmety podľa pôvodného plánu, aby tak mohli urobiť.

Lost Password

Sign Up