USA pripravujú odklon od gender ideológie

Zahraničie Zo zahraničia

Denník The New York Times uverejnil informáciu, že sa dostal k pripravovaným podkladom Trumpovej administratívy, ktorých cieľom je zrušenie LGBTI terminológie v otázke pohlavnej identity občanov.

Dokument pripravuje Ministerstvo zdravotníctva Spojených štátov amerických a ich cieľom je vrátiť sa k biologickému deleniu občanov na muža a ženu.

Pohlavie má byť definované podľa viditeľných čŕt človeka po narodení a v prípade nejasnosti, bude potrebné podstúpiť genetické testy na potvrdenie alebo vyvrátenie určeného pohlavia. Ministerstvo odmietlo návrh komentovať. USA boli počas predošlej administratívy prezidenta Obamu, silne orientované na podporu genderizmu.

V prípade, že Trump zruší LGBTI identifikáciu osôb, bude sa to týkať 1,4 milióna Američanov, ktorí sa doposiaľ definovali mimo pohlavia muža a ženy.

Lost Password

Sign Up