SNS na školstve šokuje Cirkev – schválila prioritu presadiť rodovú rovnosť

Zahraničie

Výkonný sekretár KBS otec Ziolkovský odmietavo reagoval na rozhodnutie ministerstva školstva v gescii SNS, zadefinovať ako druhú najdôležitejšiu stratégiu prioritu presadiť rodovú rovnosť a práva LGBTI. Na svojom profile otec Ziolkovský v mene Cirkvi apeluje na predstaviteľov ministerstva, aby si uznalo chybu a zriadilo nápravu, k čomu uviedol nasledujúce.

“Je fajn pozývať mladých k dialógu, ale potom by sa jeho výsledky mali aj rešpektovať a najmä odbor mládeže ministerstva školstva by mal vo svojich odporúčaniach ministerke zohľadniť jeho výsledky.
Zástupca ministerstva školstva podpísal len nedávno v Bruseli tzv. Európsku stratégiu pre mládež, kde prioritou č. 2 je rodová rovnosť (a LGBTI). Tento materiál vzišiel zo štrukturovaného dialógu 48 tisíc Európanov, z tohto bolo 15 tisíc (!) zo Slovenska. Naša mládež definovala štyri priority: Kvalitné neformálne vzdelávanie, Občianske a hodnotové vzdelávanie ku konštruktívnemu dialógu, Občianska participácia a priestory na rozvoj mladých vo vidieckych oblastiach. O rodovej rovnosti tam nie je žiadna zmienka.
Ak už ministerstvo prehliadlo tieto priority, určite mali vziať do úvahy, že 80 percent organizovanej mládeže na Slovensku je v kresťanských organizáciách a priorita č. 2 je pre nich neprijateľná.
Hovorím to aj preto, lebo sme na začiatku tvorby Národnej stratégie pre mládež a opakujem, je úplne neprijateľné, aby sa priorita č. 2 v nej objavila.
Ministerstvo by malo uznať chybu, ktorej sa neuváženým podpisom dopustilo. Verejní predstavitelia, ale aj zástupcovia mládežníckych organizácií by mali apelovať na ministerstvo, aby primeraným a právne relevantným spôsobom vyslovilo výhradu voči priorite č. 2 a odmietlo jej aplikáciu na Slovensku. Zároveň je na mieste otázka, či by odbor mládeže ministerstva nemali viesť osoby, ktoré rozumejú slovenským kultúrnym a duchovným reáliám a mládežníckym organizáciám.”

 

Lost Password

Sign Up