Škótski biskupi hovoria o prenasledovaní katolíkov v krajine za ich vieru. EÚ mlčí.

Zahraničie

Prenasledovanie katolíkov v Európe sa opäť posilňuje. Biskupská konferencia Škótska vydala varovanie pred snahou vlády zaviesť obmedzenie slobody slova pre veriacich katolíkov, ktorí obhajujú učenie katolíckej cirkvi v otázke manželstva a sexuality.

Podľa obáv katolíckych biskupov sa pripravuje útok na katolíckych veriacich, ktorí budú prenasledovaní za trestné činy v oblasti „šírenia nenávisti“ len z dôvodu, že hlásajú učenie Cirkvi. Toto rozhodnutie prišlo potom, čo v októbri škótska polícia uviedla, že vystavenie vatikánskej zástavy v krajine „provokatívnym spôsobom“ bude považované za trestný čin.

“Treba zabezpečiť, aby bol umožnený slobodný a otvorený dialóg umožňujúci vymieňanie si rôznych pohľadov. Je potrebné zabezpečiť, aby rôzne pohľady v dialógu neboli hodnotené ako prejavy nenávisti,” uviedli škótski biskupi na adresu aktivity vlády.  

“Základné právo na slobodu prejavu a právo jednotlivcov vyjadrovať svoje názory, aj keď sú inými považované za kontroverzné, musí byť zaručené,” dodávajú biskupi.  Biskupi takto reagovali na aktivity škótskeho ministerstva pre bezpečnosť a právne veci. 

Katolícky poslanec v parlamente Anthony Horan podporil stanovisko biskupov a vyhlásil, že v “súčasnej precitlivenej atmosfére sa stane trestným činom nielen prehlasovanie názorov, ale už aj viera v ne. Musíme sa proti tomu postaviť a zabezpečiť, aby sloboda náboženstva a svedomia bolo chránená.”

Európska únia zriadila nedávno post vyslanca pre náboženskú slobodu a posilňuje jeho mandát. Funkciu vykonáva Ján Figeľ. Európska únia nevydala žiadne stanovisko k prenasledovaniu katolíkov v Škótsku aj keď v rokovaniach o Brexite má možnosť klásť požiadavky, aké hodnoty musí krajina rešpektovať. Ján Figeľ v minulosti kritizoval prenasledovanie Svedkov Jehovových v Rusku, ktorú nazval prejavom totality.

Lost Password

Sign Up