Nový prezidentský prieskum už bez účasti Andreja Danka

spravodajstvo

MÁME AKO PRVÍ: PREZIDENTSKÝ PRIESKUM BEZ ANDREJA DANKA

Restartup v spolupráci so spoločnosťou Axepto a Slovak Parcel Service (SPS) spravili inovatívny prieskum volebných preferencií. Prieskum bol zrealizovaný na vzorke 1 537 respondentov za niekoľko hodín a údaje boli zozbierané prostredníctvom Slovak Parcel Service.

Restartup chce touto formou prinášať najrýchlejší spôsob merania preferencií. Respondentom sa netelefonuje, ale dáta sa zbierajú pomocou tabletov, ktoré dostanú do rúk.

Výsledky boli vážené podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostnej kategórie obce a kraja tak, aby vzorka odzrkadľovala zastúpenie v Slovenskej republike.

Údaje boli zverejnené na: Restartup

Lost Password

Sign Up