Harabin píše univerzite: „Dovolili ste zneužiť akademickú právnicku pôdu pre stranícku propagandu Kisku.“

spravodajstvo

„Ako právnik som pohoršený nad skutočnosťou, že Vaša univerzita umožnila pánovi Andrejovi Kiskovi predniesť reč plnú politickej propagandy a extrémnej nenávisti k iným názorom,“ uvádza v liste Štefan Harabin, ktorý adresoval na dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu.

Harabin poukazuje na to, že Kiska nemá žiadne právnicke vzdelanie, nepôsobí v oblasti práva a preto jeho vystúpeniu sa nedá rozumieť inak ako „zasahovanie do vzdelávacieho procesu ľuďom mimo právneho prostredia, zakázanými metódami, všetko iba pre dosahovanie politických cieľov.“

Zároveň Harabin upozornil, že Andrej Kiska „nie je znalcom domáceho ani medzinárodného práva, ale má odvahu pred študentami ľahkovážne hodnotiť akútne rozhodujúce právne procesy.“

Harabin si zároveň vyhradil právo vystúpiť pred študentami ako sudca Najvyššieho súdu, pôsobiaci v oblasti práva a to na odbornú tému: „Právna podstata suverenity štátu v medzinárodnom práve.“

Plné znenie listu má redakcia k dispozícii.

Michal Pátrovič

Lost Password

Sign Up