Dnes je výročie popravy prvého slovenského prezidenta, kňaza Jozefa Tisa

spravodajstvo

Rozsudok smrti nad Jozefom Tisom bol vynesený 15. apríla 1947. Národný súd ho uznal vinným spod obžaloby, ktorú predniesol hrdelný prokurátor JUDr. Anton Rašla, ktorý ako elitný komunistický prokurátor neskôr stál za obžalovaniami, ktoré vyústili vraždami desiatok nevinných ľudí.

Jeden z najznámejších Rašlových nespravodlivých procesov bol súd proti protikomunistickým bojovníkom z tzv. Bielej légii na čele s Antonom Tunegom, ktorých poslal režim na šibenicu za zradu republiky.

Jozef Tiso na základe požiadavky Rašlu dostal štyrikrát rozsudok trestu smrti za štyri rôzne trestné činy. Najväčšia vina mu bola kladená za robitie Československej republiky a vypovedanie vojny Poľsku a Sovietskemu zväzu. Miroslav Vetrík z Kuffovej KDŽP, ktorý zorganizoval 16. marca 2019 na Župnom námestí historické pripomenutie vzniku Slovenského štátu zo 14. marca 1939 spojené s vlastivednou prezentáciou na svojom osobnom facebookovom profile percentuálne vyčíslil, akú váhu jednotlivých bodov obžaloby Rašla Tisovi pripísal.

  1. podieľ na rozbití Československej republiky. Tento bod predstavoval 39% bodov obžaloby.
  2. spolupráca s Nemeckom pri prepadnutí Poľska, Sovietskeho zväzu 25% bodov obžaloby.
  3. marenie SNP predstavovalo 19 % bodov obžaloby.
  4. perzekúcie a terorizovanie všetkých odporcov režimu predstavovala 17 % bodov obžaloby, z čoho 6 % sa týkalo protižidovských opatrení.

Národný súd Jozefa Tisa uznal vinným a odsúdil ho štyrikrát na trest smrti za každý z činov. Tiso bol obesený 18.4.1947 o piatej hodine rannej. Pred popravou napísal posledný odkaz Slovenskému národu, ktorý odovzdal v cele do rúk Jána Tarabu.

Lost Password

Sign Up