Blížia sa oslavy 1150 výročia smrti sv Cyrila – spolupatróna Európy

spravodajstvo

O niekoľko dní si katolícki veriaci pripomenú 1150. výročie smrti svätého Konštantína Cyrila, spolupatróna Európy, ktorý so svojim bratom, svätým Metodom, sprostredkovali našim predkom svetlo viery. Svätý Konštantín Cyril zomrel v Ríme 14. februára 869. Jeho relikvia je vystavená aj v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. 

Nitriansky biskup a predseda Rady pre históriu KBS Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti pripomína, že svätý Cyril – Konštantín, bol veľký vzdelanec. „Priniesol nám písmo a preložil mnohé knihy do reči ľudu, aby boli liturgia a posvätné texty zrozumiteľné. Ale bol to aj človek, ktorý túžil po svätosti, túžil po Bohu. Keď mal možnosť, tak sa utiahol do samoty a vidieť, že aj to ratio sa dá spojiť s túžbou po teológii srdca, že človek každých čias môže byť nielen vzdelaný, (…) ale môže byť aj človekom veriacim, ktorý na prvé miesto postaví Boha. A to urobil Konštantín aj so svojim bratom Metodom“, uviedol nitriansky biskup.

Spomienkové slávnosti sa uskutočnia v Bratislave i v Košiciach. Na liturgickú spomienku sv. Cyrila a Metoda, slávenú v Cirkvi 14. februára, sa v Ríme každoročne koná púť do Baziliky svätého Klimenta, kde je svätý Cyril pochovaný. Spomienka na výročie 1150 rokov od smrti sv. Cyrila sa bude sláviť v Kostole svätého Kríža v Bratislave – Devíne 16. februára 2019. Slávnostnú svätú omšu o 14:00 h bude celebrovať a kázať Mons. Marián Gavenda. Po nej bude nasledovať kultúrny program, uctenie relikvií sv. Cyrila, sv. Klimenta Slovenského a sv. pápeža Klimenta a program bude ukončený kladením vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda. Podujatie pripravilo a zastrešuje OZ Dedičstvo otcov, OZ Rastic a Rímskokatolícky farský úrad Bratislava-Devín.

Od 10. februára do 17. februára  budú v košickej gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky vystavené relikvie sv. Koštantína-Cyrila k verejnej úcte. Počas celého týždňa, kedy bude možnosť pomodliť sa pri relikviách sv. Konštantína-Cyrila, prebehne v košickej katedrále aj duchovná obnova a sprievodný program. Budú ju viesť spolu s vladykom Milanom Chauturom vybraní kňazi Košickej eparchie. Vladyka Milan ukončí toto jubileum v nedeľu 17. februára 2019 o 9:00 slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Táto akcia je zároveň súčasťou ponuky pre manželské páry v rámci Národného týždňa manželstva.

Relikvie sv. Konštantína-Cyrila sú darom Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa. Osobne ich daroval v roku 2017 Košickej eparchii a vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR, košickému eparchiálnemu biskupovi, počas osláv 20. výročia zriadenia Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie.

Zdroj: TKKBS

Lost Password

Sign Up