Rozhovor s arcibiskupom Zvolenským o ochrane maloletých

Rozhovory

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zastupoval Konferenciu biskupov Slovenska na summite o ochrane maloletých vo Vatikáne. TK KBS mu položila niekoľko otázok, ktoré prinášame.

Ako vnímate stretnutie o ochrane maloletých vo Vatikáne a stretnutie s ostatnými účastníkmi?

Stretnutie o ochrane maloletých vo Vatikáne je mimoriadne cenné smerom do vnútra Cirkvi a aj smerom k celej spoločnosti. Prinieslo veľmi užitočné prehĺbenie poznatkov v oblasti ochrany maloletých, a zároveň aj jeho výsledkom sú konkrétne rozhodnutia, ktoré urobí Svätý Otec.

Ako hodnotíte celkový priebeh a čo vás najviac zaujalo?

Celkový priebeh bol pokojný, obohacujúci, priniesol aj veľké podnety k uvedomeniu si nebezpečenstva zločinu zneužívania. Zaujalo má, že vo vnútri Cirkvi – aj medzi biskupmi – na jednej strane jestvuje veľká vnímavosť pre utrpenie obetí, a zároveň aj na druhej strane neustále nesú vo svojom vnútri veľkú bolesť ako pomôcť tým kňazom, ktorí sa v tejto oblasti previnili.

V ktorej jazykovej skupine ste pracovali a ako prebiehala práca v tejto skupine?

Pracoval som v jednej z talianskych jazykových skupín. Metóda práce spočívala v tom, že po prednáškach, ktoré počas dňa zazneli, v pracovnej skupine jednotliví členovia rozvíjali podnety z prednášok a poskytovali aj svoje osobné skúsenosti z prostredí, z ktorých pochádzali.

Aké konkrétne opatrenia by sa mohli napríklad implementovať na Slovensku (pápež František dal napríklad návrh 21 podnetov)?

Všetkých 21 podnetov, ktoré predniesol pápež František, sú mimoriadne užitočné pre celú Cirkev. Z týchto podnetov je pre nás potešujúce, že napríklad podnet o vytvorení kódexu správania sa klerikov, rehoľníkov a ostatných zamestnancov, aj dobrovoľníkov, ktorí pracujú v oblasti starostlivosti o mládež, to bol podnet číslo 19, ktorý poskytol Svätý Otec František, vďaka Bohu my na Slovensku sme už takýto kódex správania sa pripravili a tvorí súčasť pracovných zmlúv všetkých zamestnancov jednotlivých diecéz. 

Lost Password

Sign Up