Kardinál Kasper: Pápež František sa schizmy neobáva

Rozhovory

Kardinál Kasper je bývalý Prezident pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Patrí k najliberálnejšiemu prúdu v Katolíckej cirkvi. Na synode o rodine preferoval prijatie zmeny učenia Cirkvi v otázke homosexuality, kedy vzbudil pohoršenie prehlásením na adresu afrických biskupov, ktorí tento prístup odmietali: “nebudú nám rozprávať čo máme robiť.” Po zverejnení náhravky novinárom, ktorého obvinil, že si toto tvrdenie vymyslel, sa verejne ospravedlnil. Kasper presadzuje podávanie Eucharisite nekatolíkom a zmeny vo svätení ženatých mužov za kňazov. Prinášame rozhovor, ktorý priniesol pre Religion Digital.

Religion Digital: Práve ste boli s pápežom Františkom. Je silný ako v minulosti?

Kardinál Kasper: Áno, pápež je naďalej dosť silný. Má v sebe vnútorné pohnutie, ktoré ho tlačí, aby pokračoval v práci a neobáva sa kritiky, ktorá sa okolo neho nachádza. Neobáva sa ani tej z katolíckeho sveta. Ide si svojou cestou a na svoj vek 82 rokov je na tom dobre. Dôkazom je aj to, že pracuje neúnavne.

Neobáva sa žiadnej schizmy?

Pápež sa schizmy neobáva.

A Vy sa jej obávate?

Ani ja neverím, že bude schizma. Tí, ktorí spôsobujú obavy sú malé skupinky, ktoré sú otvorene proti pápežovi. Ale musíte si uvedomiť, že ich je veľmi málo, aj keď cez média vedia narobiť veľký krik. Nevenujte im žiadnu pozornosť.

Čo očakávate od synody o Amazónii?

Synoda o Amazónii bude veľmi dôležitá a významná pre cirkevné spoločenstvá v tejto oblasti sveta.

Schváli synoda možnosť ženatým mužom stať sa kňazmi?

Nedostatok povolaní v Amazónii je veľmi vážny a rozhodnutie umožniť ženatým mužom, aby sa stali kňazmi závisí od jednohlasného rozhodnutia biskupov z tohto regiónu. Pápež so svojím synodálnym duchom spustí tieto procesy ak uvidí, že je na nich dostatočný súhlas medzi biskupmi.

Nemecká cirkev bude onedlho mať tiež synodu, s ktorou však má Vatikán očividne zopár problémov.

Áno sú tú poniektorí, ktorí majú problém s Vatikánom. Vždy existovalo napätie medzi Nemeckom a Rímom. Je to historickej povahy. Môžem však nateraz povedať, že veľká väčšina nemeckej cirkvi je v jednote s Rímom. Je tu určitá nervozita, ale verím, že môže byť prekonaná.

Na budúcom konkláve budú vo väčšine kardináli, ktorých vybral pápež František. Má pápež istotu aký bude jeho nástupca?

Áno. Navodzuje to dojem, že si pápež cez výber kardinálov chce zabezpečiť aký bude jeho nástupca.

V akom zmysle?

Myslím si, že na budúcom konkláve nemôžu zvoliť pápeža, ktorý bude opakom súčasného pápeža. Ľudia by ho neakceptovali.

Kto podľa Vás bude nasledovníkom pápeža?

Na to sa nedá odpovedať a je to otvorená otázka.

Ste presvedčený, že po pápežovi Františkovi už niet cesty späť?

Nie, to je vylúčené. Ľudia by iného už neakceptovali. Ľudia chcú normálneho a humánneho pápeža a nie vládcu ako boli tí pred ním.

Lost Password

Sign Up