Rozhovor s Kardinálom Eijkom: Katolík nemôže prehlásiť, že Boh stvoril homosexualitu

Rozhovory

Kardinál Eijk (66) je holandský kardinál a patrí ku konzervatívnej časti kardinálskeho zboru. Vyštudoval medicínu a pôsobil ako doktor internej medicíny. Neskôr získal aj PhD v oblasti medicíny. Ako arcibiskup sa v roku 2018 dostal do kontroverzie prehlásením, že nejasnosť, ktorú pápež František zasieva v Cirkvi, je znakom veľkej skúšky veriaceho ľudu pred druhým príchodom Krista tak, ako je to predpovedané v Katechizme katolíckej cirkvi v článku 675. V rozhovore odpovedá na otázky manželstva, genderizmu a pokladu viery.

Otec kardinál, dnešný svet je pod veľkým tlakom prijatia ideológie genderizmu a manželstva. Aká je pozícia Cirkvi v tejto otázke?

Človek je stvorený na obraz Boha a manželstvo je odrazom vzťahu, aký existuje medzi tromi Božskými osobami. Dve osoby sa kompletne oddávaju a darujú navzájom bez odmedzenia a ovocím tejto lásky je tretia osoba. Muž a žena sa zároveň dopĺňajú a plnosť ich vzťahu je uskutočnená len vtedy, ak je vzťah otvorený počatiu. Keďže človek je jednotou duše a tela, v manželstve sa oddáva jedna osoba druhej aj v telesnej rovine splynutím tiel. Akákoľvek forma obmedzenia oddanosti ženy a muža použitím antikoncepcie nie je odrazom Trojjedinosti Boha a je nezlúčiteľná s katolíckym manželstvom. Cirkev uznáva sexuálny akt iba v posvätnom manželstve, ktoré musí byť otvorenené počatiu a je postavený na vzťahu muža a ženy. V tejto súvislosti katolícka doktrína o manželstve a sexualite vychádza zo vzťahu, aký existuje v Trojjedinom Bohu.

Dnes z určitých klerikálnych kruhov vychádza teória, ktorá hovorí, že doktrínu o manželstve a sexualite meniť nebudeme, ale zmeníme iný pastoračný prístup v tejto otázke. Ak sa vrátim k súvislosti s genderizmom, existujú kňazi a biskupi, ktorí žehnajú homosexuálnym zväzkom, aj keď nepoužijú slovo manželstvo, ale iný termín. Čo si o tom myslíte?

Musíme mať súcit s ľuďmi, ktorí majú problém so svojou sexuálnou orientáciou. Musíme týmto ľuďom dať pomoc tak, ako len vieme. Musíme ich sprevádzať a podporovať, aby žili svoj život ako slobodní ľudia v čistote. Musíme ich brať vážne. To znamená, nesmiať sa z nich, neodmietať ich a mať s nimi súcit. Toto všetko neznamená, že ste oprávnený vyhlásiť, že homosexualita je “stvorená Bohom.” Sú tu jasné hranice. Súcit musí byť v súlade s pravdou. Súcit bez pravdy nie je riešenie. Musíme sa pridŕžať toho, čo učí Cirkev vedená Duchom Svätým.

Nedávno ste tak ako sv. Pavol skritizoval sv. Petra, verejne kritizovali Svätého otca za nejasnosti v učení Cirkvi. Osobitne ste vyzdvihli otázku interkomúnie s protestantami. Dostalo sa Vám silnej protireakcie. Urobili by ste to opäť?

Opravím Vás, ja som pápeža nekritizoval, ale vyzval som ho, aby priniesol jasnosť. Viete, úloha kardinálov je, aby boli osobitní poradcovia pápeža. Poviem to tak, že ja som si svoju úlohu splnil. Každý pápež má nejaké svoje silné stránky. Tak ako pápeži sa striedajú, tak sa dopĺňajú jeden druhého. Terajší pápež má skôr pastorálny prístup, Benedikt XVI mal skôr teologický. Ján Pavol II mal dar prihovárať sa veľkým davom ľudí. Ja som pápeža poprosil o jasné vyjadrenia v otázke interkomúnie a genderizmu, nakoľko v tomto aspekte je veľa konfúzie v terajšej Cirkvi. Myslím si, že Ján Pavol II. ponúkol už všetku jasnosť v tejto veci a stačí, aby sme učili to, čo už bolo zvestované.

Kríza viery sa prejavuje aj v kríze kňazstva. Čo by ste odporúčali veriacim, aký prístup majú zaujať ku všetkým tím informáciam o zneužívaní?

Naša skúsenosť v Holandsku je, že tí veriaci, čo opustili Cirkev tak urobili primárne preto, že stratili vieru a nie kvôli sexuálnym škandálom. V primárnom záujme Cirkvi je ozrejmiť zneužívanie v jej radoch a my sme aktívne požiadali známeho politika, aby vyšetril celé obdobie od roku 1945 až po súčasnosť. V 2011 som si prečítal správu a bol som šokovaný. Na opísaných detailoch bolo zjavné, že správu vypracovali nezávislé orgány. Získali sme odporúčanie ako postupovať v prípadoch zneužívania, vypracovali sme systém a takto sme odhalili 2000 prípadov.

Otec kardinál máte nejaký odkaz pre čitateľov?

Aj napriek tomu, že existuje v súčasnosti veľký zmätok v Cirkvi, nestrácajte vieru, že Kristus vedie svoju Cirkev aj v týchto časoch. Pekelné brány ju nepremôžu. Ak patríte k tým, čo ešte majú vieru v Ježiša, tešte sa z toho. Žiť život s ním je tá nakrajšia vec na tomto svete.

Lost Password

Sign Up