“Katolíci poďte domov” úspešný projekt, ktorý prinavracia ľudí do Cirkvi

Cirkev a svet dianie Viera a život

V roku 2011 spustili katolíci v dejinách Cirkvi najväčší marketingový projekt, ktorého cieľom bolo pozitívne v reklamných spotoch predstaviť Katolícku cirkev. Na začiatku stálo 35 000 domácností, ktoré vyzbierali 3,5 milióna dolárov.

Tieto peniaze išli do reklamných spotov v amerických televíziach a reklama, ktorá predstavovala poklady Katolíckej cirkvi a dôvody, prečo je dobré byť jej súčasťou, oslovila celkovo 220 miliónov obyvateľov USA. Nárast účasti na bohoslužbách bol približne 18%.

Koordinátor projektu Tom Peterson vysvetľuje, že problémom Cirkvi sa stáva na prvom mieste neúčasť na bohoslužbách, kedy len jeden zo štyroch považuje za dôležité zúčastňovať sa náboženského života.

Program má za cieľ predstaviť Katolícku cirkev ako duchovnú inštitúciu, ktorú založil cez apoštolskú líniu priamo Ježiš Kristus. Poskytuje ľuďom sviatostí potrebné pre život a prípravu na stretnutie s Kristom. Katolícka cirkev je inštitúcia, ktorá patrí medzi najväčších poskytovateľov charitatívnych služieb a vzdelávania na svete. Kampaň predstavuje Katolícku cirkev ako rozhodujúcu silu a inštitúciu, ktorá formovala 2000 rokov svet, spôsobila zrovnoprávnenie žien a mužov v čase, kedy pohanské ríše udržiavali systém otroctva.

V súčasnosti druhou najväčšou náboženskou skupinou v Spojených štátoch sú veriaci, ktorí vystúpili z Katolíckej cirkvi. Aj práve preto je cieľom kampane aj táto skupina veriacich.

Kampaň v súčasnosti je prístupná vo viacerých jazykoch, vrátane českého jazyka. Cieľom projektu je rovnako povzbudiť ľudí k vedeniu duchovného života a jeho súčasťou je aj súbor katechéz.

www.katolicipojdtedomu.com

Lost Password

Sign Up