Kardinál Burke: Na Synode o Amazónii je v hre univerzálnosť Katolíckej Cirkvi

Cirkev a svet Dianie v Cirkvi Katolícka viera Viera a život

“Katolícka cirkev sa doposiaľ vyznačovala jednotnými sviatosťami, jedným učením a jednou disciplínou,” týmito slovami kardinál Burke pomenoval to, čo je podľa neho na Synode o Amazónii ohrozené.

Ak príde k rozhodnutiu zrušiť celibát len na určitom území, bude to ohrozenie jednoty univerzálnej Cirkvi a posilní to tendencie a predstavy, že Katolícka cirkev môže mať na každom území inú podobu, inú teológiu, inú disciplínu.

O toto ide nemeckým biskupom, ktorí zvolali v rozpore s Vatikánom synodu, ktorá má za cieľ definovať vlastné nemecké učenie Cirkvi. Zároveň Burke uviedol, že nemeckí biskupi “sa tvária, že ich nikto nezastaví. Je nevyhnutné pre dobro duší prijať všetky potrebné kroky.”

“Inak skončíme s početnou skupinou národných cirkví, každá s vlastnými preferenciami pokiaľ ide o doktrínu a disciplínu. To, čo je v hre, je katolicizmus Katolíckej cirkvi.” Dokument, ktorý synodálni otcovia dostali považuje za “priamy útok na vodcovstvo Krista v Cirkvi.” Problémom u viacerých kardinálov vidí v tom, že prestali veriť vo sviatosti. “Na Synode o rodine nemecký kardinál verejne povedal, že cirkevné učenie o manželstve je ideálom. Je to základný omyl. Manželstvo je sviatosť.” Len vďaka tomu, že je manželstvo sviatosť, dokážu aj hriešni ľudia manželstvo žiť.

Ako ukázal prvý deň, Synoda o Amazónii prichádza s vlastným slovníkom, ktorého význam je veľmi nejasný. Hovorí sa o “nových cestách,” “Cirkev sa má inšpirovať ľuďmi z lesa,” “Cirkev nemôže byť uzavretá.” Nie je jasné, aký teologický význam tieto slová majú. V roku 2014 na Synode o rodine napríklad synodálni otcovia začali namiesto slova “cudzoložstvo” používať oveľa častejšie slovné spojenie “žitie v neusporiadaných vzťahoch.”

Veľa sa hovorilo o ideologickej kolonizácii, ktorá bola označená ako “zlá.” Pravé učenie Katolíckej cirkvi však nikdy nemôže byť považované za “kolonizáciu” a už vôbec nie “zlú kolonizáciu, pretože priniesť komukoľvek Pravdu a Krista, je dobré. Kardinál Burke odmieta vnímať katolicizmus ako rovnocennú ideológiu, pretože tento prístup robí z Krista iba jedna z alternatívnych možností.

Kardinál zároveň upozornil, že synody nemajú právo meniť učenie Cirkvi, iba prinášať návrhy na lepšiu implementáciu existujúceho učenia.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up