Elias Vella – Modlitba za zdravotníkov

Cirkev a svet dianie Viera a život

„Môj Pane, v tejto chvíli Ty kladieš svoje ruky na prítomných bratov a sestry. Nič v ich živote sa nestalo len preto, že sa to muselo stať. Všetko, môj Pane, je súčasťou originálneho plánu, ktorý máš s každým jedným z nás.
Ak ťa Pán povolal do služby v zdravotníctve, to znamená, že Pán má s tebou plán. Pán ťa chce posilniť svojou uzdravujúcou mocou, aby si mohol byť služobníkom iných.

Môj Pane, Ty poznáš všetkých týchto ľudí. Ani jeden z nich nie je pre Teba len číslom. Môj Pane, Ty ich všetkých poznáš po mene. A keď si ich stvoril, každému z nich si dal plán. Plán, aby sa stali evanjelizátormi medzi ľuďmi.
Ďakujem Ti za každého z nich, a to z dvoch dôvodov. Ďakujem ti, že sú Tvojimi synmi a dcérami.

Ďakujem Ti, že ich miluješ. Ďakujem Ti aj za to, že sa s Tebou stretli vo svojom živote. A to je ten najväčší dar, ktorý si im dal. To je najväčší dar, ktorý si dal každému jednému z nich. Našli poklad na poli. Chcem Ti za nich ďakovať aj z druhého dôvodu, že si ich povolal, aby sa stali odborníkmi v zdravotníctve. Môj Pane, mnohí odborníci Ťa, žiaľ, nepoznajú. A preto nemajú nič iné, čo by mohli dať svojim pacientom, iba lieky. Nemajú im čo dať, iba ľudskú liečbu. Ale títo ľudia im môžu dať oveľa viac. Môj Pane, oni môžu dať svojim pacientom Teba. A môžu sa s nimi podeliť o ten najväčší dar svojho života, o Ježiša Krista.

A preto Ťa, môj Pane, prosím, aby si pomazal ich povolanie. Pomaž ich myseľ, pomaž nástroje, ktoré používajú. Pomaž knihy, ktoré používajú na štúdium. Pomaž túto nemocnicu, v ktorej pracujú. Pomaž ich povolanie, môj Pane, aby ich povolanie neostalo iba niečím ľudským, ale aby sa stalo duchovným. Daj, aby vo svojich pacientoch nevideli iba číslo, ale Teba, ktorý ich prosíš o pomoc. Teba, chorého, ktorý potrebuje ich starostlivosť.
Môj Pane, naplň ich veľkou láskou ku každému človeku, o ktorého sa starajú. Nech uzdravujú nielen medicínou, ale láskou. Môj Pane, obdar každého z nich charizmou modliť sa za svojich pacientov, aby každého z nich kládli do Tvojich rúk a aby sa uzdravovací proces, ktorý začali oni, zavŕšil u Teba.

Môj Pane Ježišu, nech každý z nich v tejto chvíli pocíti na svojich pleciach Tvoju ruku. Nech každý z nich cíti, ako do nich preteká a ako ich preniká Tvoja láska a moc. Môj Pane Ježišu, ponúkame Ti ich všetkých. Daj, aby sa dnes títo bratia a sestry stali novými ľuďmi. Daj, aby pocítili, že si ich posilnil Tvojím Duchom a aby mohli nielen uzdravovať svojich pacientov, ale aby ich privádzali k nasledovaniu Teba. Na tejto ceste ich obdar úplným a pravým uzdravením.

Teraz ich, môj Pane, kladieme do Tvojich rúk a prosím Ťa, aby si každému z nich dal súcitné srdce, cez ktoré potečie do sŕdc ich pacientov Tvoja láska.
Ďakujem ti, môj Pane. My vieme, že vypočuješ našu modlitbu.
Ďakujeme Ti a chválime ťa. Amen“.

Lost Password

Sign Up