V stredu sa začína 12. ročník lectio divina s acibiskupom Zvolenským

dianie Dianie v Cirkvi

V Katedrále sv. Martina v Bratislave sa v stredu 4. septembra 2019 začne dvanásty ročník modlitbových stretnutí lectio divina. Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský bude každú prvú stredu v mesiaci o 20:00 uvažovať nad biblickými textami, ktoré hovoria o čnostiach. Stretnutia sa ponesú v znamení témy “K svojej viere pripojili čnosť” (2 Pt 1, 5) s podtitulom “O čnostiach a ich biblických reprezentantoch”. 

PROGRAM: 

Streda 4. septembra 2019: 
Viera – “Abram uveril Bohu” /Gn 15, 6/ 
Gn 15, 1 – 21 

Streda 2. októbra 2019: 
Nádej – “V čom môže nádej moja ešte spočívať?” (Jób 17, 15)
Jób 19, 21 – 29 

Streda 6. novembra 2019: 
Láska – “Láska je mocná ako smrť” (Pies 8, 6)
Pies 8, 5 – 7

Streda 4. decembra 2019: 
Múdrosť – “Nech sa faraón poobzerá po umnom a múdrom mužovi” /Gn 41, 33/
Gn 45, 1 – 13

Streda 8. januára 2020: 
Spravodlivosť – Noe, vzor spravodlivosti
Gn 6, 9 – 21

Streda 5. februára 2020: 
Miernosť – “Apoštoli mu dali meno Barnabáš” /Sk 4, 36/ 
Sk 11, 19 – 26

Streda 4. marca 2020: 
Sila – “Keď som slabý, vtedy som silný” /2 Kor 12, 10/ 
2 Kor 12, 1 – 10 

Streda 1. apríla 2020: 
Pokora – “Nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi” /Jn 1, 27/ 
Jn 1, 19 – 34 

Streda 6. mája 2020: 
Vernosť – “Mojžiš je v celom mojom dome najvernejší” /porov. Nm 12, 7/ 
Nm 12, 1- 8

Streda 3. júna 2020: 
Čistota – “Nenašlo sa na nej nič podlého” /Dan 13, 63/ 
Dan 13, 1 – 64 

V centre modlitbových stretnutí lectio divina v bratislavskej Katedrále svätého Martina sú modlitby, ktoré nachádzame v Biblii. Biblické texty vyjadrujúce krásu, hĺbku, rôznorodosť, intimitu i drámu modtlitby sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra do júna vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam sú po každom modlitbovom stretnutí dostupné na webovej stránke arcidiecézy.

Lost Password

Sign Up