V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

Dianie v Cirkvi

Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z cieľom bolo priblížiť sa maximálne možne k protestantskej Cirkvi a umožniť tak dialóg. Naopak po II. Vatikánskom koncile nastal z Cirkvi bezprecedentný exodus veriacich, čo mnohí kritici dávajú do súvislosti s II. Vatikánskym koncilom a jeho zmenami.

Po 60 rokoch od zmien je zrejmé, že jednota s evanjelikmi nie je na dosah, pretože protestantizmus je náboženský fragmentovaný prúd. Dnes existuje približne 20 000 protestantských zborov po svete, každý s iným učením a ťažko uveriť, že Duch Svätý má 20 000 odnoží a každému zboru hlása niečo iné. Tým, čím sa predovšetkým odlišujú je mierou toho, čo z učenia Katolíckej cirkvi vynechali. V Katolíckej cirkvi začínajú aj preto silnieť hlasy, aby sa katolíci vrátili k tisícročnej tradícií slávenia sv. omše. Tento spôsob pritom nikdy nebol zakázaný.

Zmyslom Svätej omše je zmierenie cirkevného spoločenstva s Bohom za urážky, ktoré sa mu dostali. Toto zmierenie sa uskutočňuje cez sprítomnenie ukrižovania Krista. Akt odprosenia a zmierenia v mene prítomného spoločenstva uskutočňuje kňaz a zmiernou obetou je Kristus na kríži. To, čo sa v skutočnosti počas Svätej omše deje, je prenesenie cirkevného spoločenstva na Kalváriu k trpiacemu Kristovi. Pre čoraz väčší počet kňazov a biskupov je spôsob ako Boha odprosiť za tieto urážky to, že počas obradov sv. omše je kňaz otočený tvárou k Bohu ukrytého vo svätostánku a chrbtom k veriacim a nie naopak.

Americký biskup James Wall najnovšie prehlásil, že nedeľné sväté omše bude sláviť už iba „ad orientem.“ Biskup prehlásil, že celebrant svätej omše by mal pozerať rovnakým smerom ako veriaci ľud a teda smerom k Bohu. „Ak sa kňaz pozerá smerom k veriacemu ľudu, zákonite sa zameria na ľudí,“ zdôraznil biskup. Biskup zároveň prehlásil, že k rovnakému spôsobu slávenia sv. omše bude pozývať aj ostatných biskupov a kňazov, nakoľko „v Cirkvi nikdy slávenie ad orientem nebolo zakázané.“

Lost Password

Sign Up