Prvé verejné vystúpenie otca Mariána Kuffu po operácii

dianie Dianie v Cirkvi

Dňa 4.11.2018 sa množstvo veriacich zúčastnilo prvého verejného vystúpenia o. Mariana Kuffu po ťažkej operácii. Viacerí prišli aj zo zahraničia. Otec Marián Kuffa vystúpil v kostole sv. Mikuláša v Lendaku na podujatí Slovenského dohovoru za rodinu ” Zastavme zlo z Istanbulu”. Viac ako 5000 veriacich malo možnosť vypočuť si prednášky a kázeň o. Kuffu.

Prednášky, ktoré predchádzali modlitbovému pochodu objasňovali v čom spočíva nebezpečenstvo Istanbulského dohovoru. Prenášateľmi boli autority z oblasti sociálnej práce a odborníci v pomoci týraným ženám Marian Kuffa a Pavol Vilček. Ďalej tiež otec Jozef Maretta a advokát Anton Chromík. Teórie, ktoré vychádzajú z toho, že medzi ženami a mužmi je boj o moc je potrebné odmietnuť. Štát nemá právo miešať sa do toho, ako si muž so ženou rozdelia úlohy v rodine. Štát tu nie je na to, aby odstraňoval zvyčajné úlohy mužov a žien založené na tradícii, to je sociálne inžinierstvo. Prednášajúci odmietli aj zavádzanie povinného vyučovania a propagovania o tzv. „nestereotypných rolí“ mužov a žien na všetkých typoch škôl. Chlapci si nemôžu vybrať, že budú rodom dievčatká, to je nielen vedecký nezmysel a nehorázny experiment na deťoch. Rod si dieťa nevyberá, s rodom sa rodíme. Zneisťovať deti ohľadom ich rodu môže viesť k nesmiernym škodám na ich duševnom zdraví.

Pavol Vilček, diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity, ktorá má útulok pre týrané ženy uvádzal konkrétne negatívne dôsledky, ktoré už pocítili vďaka Istanbulskému dohovoru. Kvôli Istanbulskému dohovoru nedostali finančné zdroje organizácie, ktoré reálne pomáhajú týraným ženám, ale skôr organizácie, ktoré produkujú iba najrôznejšie kampane a stratégie, kde o skutočnú pomoc vôbec nejde.
Pochodujúcich podporilo viacero kňazov. Po prednáškach nasledovala slávnostná sv. omša a veriaci prijali požehnanie od farára farnosti Jána Záhradníka ako aj ďalších kňazov Jozefa Harvana, Jozefa Maretta a Mariana Kuffu.

Po sv. omši sa viac ako 1000 veriacich v nádherných krojoch s Pannou Máriou a svätcami na zástavách a transparentoch zúčastnilo sviečkového ružencového pochodu za odmietnutie Istanbulského dohovoru a proti hrozbám genderideológie.

Na konci pochodu si mali možnosť veriaci vypočuť vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu.

Otec Marian ďakuje za modlitby a podporu a teší sa, že kresťanom na Slovensku nie je ľahostajný osud ich rodín a detí.

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-iniciativy-slovensky-dohovor-za-rodinu/.

Za tím Slovenský dohovor za Rodinu Erik Zbinovský

Krátke video:

 

Lost Password

Sign Up