Pápež otvoril synodu o ochrane maloletých

dianie Dianie v Cirkvi

Vatikán 21. februára (RV)

Pápež František vo štvrtok 21. februára otvoril vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií celého sveta, hláv východných katolíckych cirkví a predstavených reholí, zamerané na ochranu mladistvých, ktoré potrvá do nedele 24. februára.

Celkovo 190 účastníkom zhromaždeným od 9. hodiny ráno v Synodálnej aule sa po úvodnej modlitbe prihovoril Svätý Otec František. Vysvetlil, že stretnutie inicioval s cieľom, aby „všetci spoločne načúvali Duchu Svätému a v oddanosti Jeho vedeniu načúvali volanie maličkých, ktorí žiadajú spravodlivosť“.

„Na našom stretnutí spočíva ťarcha pastoračnej a cirkevnej zodpovednosti, ktorá nás zaväzuje spoločne diskutovať, spôsobom synodálnym, úprimným a dôkladným, o tom, ako čeliť tomuto zlu, ktoré zraňuje Cirkev i ľudstvo. Svätý Boží ľud na nás hľadí a očakáva od nás nie jednoduché a samozrejmé odsúdenia, ale konkrétne a účinné opatrenia, ktoré treba urobiť. Chce to konkrétnosť.“

„Začnime teda našu cestu vyzbrojení vierou a duchom najvyššej parézie (priamosti), odvahy a konkrétnosti.“

Po týchto slovách pápež František dal prítomným k dispozícii kritériá sformulované rozličnými komisiami a biskupskými konferenciami ako vodiace línie a východiskový bod pre aktuálne stretnutie. Pripomenul, že texty rozdané každému priamo v aule predstavujú podnety, ktoré pochádzajú od nich samotných a nemajú im brániť v kreativite, ktorá sa pri stretnutí žiada.

Svätý Otec tiež poďakoval Pápežskej komisii pre ochranu maloletých, Kongregácii pre náuku viery a prípravnému výboru stretnutia za ich vynikajúcu prípravu podujatia. Svoj úvodný príhovor zakončil prosbou o pomoc zhora:     

„Napokon prosím Ducha Svätého, aby nám bol oporou v týchto dňoch a pomáhal nám premeniť toto zlo na príležitosť povedomia a očisty. Panna Mária nech nám svieti v úsilí uzdraviť ťažké rany, ktoré škandál pedofílie spôsobil ako maličkým, tak i veriacim.“

Dopoludňajší program v aule pokračoval vystúpením arcibiskupa Manily kardinála Luisa Antonia Tagleho s prednáškou na tému „Pach oviec. Poznať ich bolesť a uzdravovať ich rany je srdcom úlohy pastiera“. Po čase vyhradenom pre otázky vystúpi ako druhý relátor maltský arcibiskup Mons. Charles Jude Scicluna s témou „Cirkev ako poľná nemocnica. Vedomie zodpovednosti.“

Pred obedom budú účastníci pokračovať prvým blokom diskusií v desiatich menších skupinách. Popoludní o 16.00 sa v pléne prihovorí tretí relátor, arcibiskup kolumbijskej Bogoty kardinál Rubén Salazar Gómez na tému „Cirkev v momente krízy – čeliť konfliktom a napätiam a konať s rozhodnosťou“.

Po ďalšom bloku diskusií v skupinách a odprezentovaní práce skupín v pléne sa prvý deň stretnutia uzavrie modlitbou, v rámci ktorej odznie aj svedectvo jednej z obetí zneužívania. O priebehu stretnutia, ktoré prebieha bez prístupu médií, budú zástupcovia prípravného výboru a vatikánskeho Dikastéria pre komunikáciu informovať denne na novinárskych brífingoch o 13.30 od štvrtka až do nedele.

Zdroj. TKKBS

Lost Password

Sign Up