Kardinál Müller: Musíme odvrátiť štiepenie Cirkvi

dianie Dianie v Cirkvi

Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Müller, požiadal pápeža Františka, aby sa zasadil za prekonanie rozdelení a vykonával svoj úrad ako “viditeľný symbol jednoty Cirkvi.” „Sme zjednotení vo viere a nie v konzervatívnej alebo liberálnej ideológii,” konštatoval kardinál pre americkú televíznu stanicu EWTN.

“Musíme prekonať rozdelenie v Cirkvi na konzervatívcov a takzvaných liberálov,“ dodal kardinál Müller. Zároveň sa vyjadril, že by pápež mal hľadať „zmierenie“ s arcibiskupom Viganó, pričom za súčasť tohto procesu považuje aj „odpovedanie na obvinenia alebo otázky.“ Ako prefekt potvrdil, že v minulosti bolo zastavené aj vyšetrovanie britského kardinála Murphy – O´Connora, voči ktorému vznikli obvinenia zo sexuálneho zneužívania.

Na sviatok Panny Márie Ružencovej bol publikovaný taktiež osobný list prefekta Kongregácie pre biskupov, kardinála Ouelleta, ktorý adresoval osobne bývalému nunciovi Viganóvi. Vydal v ňom svedectvo, že v archívoch sa nenašli také dokumenty, ktoré by vedeli potvrdiť, že postih McCaricka zo strany pápeža Benedikta XVI., o ktorom sa zmieňoval vo “svedectve” Viganó, by mali písomnú formu. V liste kardinál Ouellet nevylúčil pravdivosť tvrdení arcibiskupa Viganó, že osobne mal informovať pápeža o obvinenia na adresu arcibiskupa McCaricka, ale malo to byť v deň, kedy Svätý otec mal veľké množstvo stretnutí a nových informácií a mohol v ich množstve tie od Vigana prehliadnuť. Dôvod môže byť aj to, že sa týkali 82 ročného emeritného arcibiskupa, ktorý “bol už 7 rokov mimo aktívnej pastorácie.” Zároveň kardinál Ouellet pripustil, že spôsob povyšovania v Cirkvi vykazuje značné “nedostatky,” ako možno pozorovať na povýšení McCaricka, ktoré považuje on samotný za “udivujúce.”

“Čítajúc ako ste koncipovali Vašu poslednú správu, zdanlivo veľmi spirituálnu, robiac si posmech z neho, vrhajúc pochybnosti o jeho viere, pôsobí na mňa po pravde príliš sarkasticky, priam až bohorúhačsky. Toto nemôže pochádzať z Ducha Svätého,” uviedol v liste kardinál Ouellet.

Kardinál osobitne zavrhol predpoklad, že by Svätý otec “pri plnom vedomí si faktov”, zakrýval činnosť McCaricka a bol spoluvinníkom „skazenosti v Cirkvi.“ Záverom listu vyzval arcibiskupa, aby sa pápežovi ospravedlnil a prestal sa skrývať, ukončil revoltu k nemu, konal pokánie a vylepšil svoj vzťah k Svätému otcovi.

Pozorovatelia považujú práve skutočnosť, že Vigano sa nachádza na neznámom mieste za fakt, ktorý komplikuje jeho obžalovanie. Kardinál Ouellet uviedol, že daný list uverejňuje s vedomým Svätého otca.

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up