Pred Národným pochodom za život sa dá zapojiť do nového deviatnika

dianie

Pred Národným pochodom za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave, sa dá zapojiť do nového deviatnika za úctu k daru ľudského života. Cirkevné schválenie (imprimatur) na text deviatnika schválil rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Začína sa v piatok 13. a končí 21. septembra 2019. Kompletný deviatnik v pdf- formáte je možné nájsť TU

“Poďakujme v tejto novéne Pánu Bohu za dar ľudského života a za život milosti Božieho dieťaťa, ktorý sme dostali v krste. Pán Ježiš hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10) Je to vzácny dar, lebo Pán Ježiš zaň zaplatil svojím životom. Využime tento dar naplno, nech raz môžeme so sv. Pavlom povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,20) Pán Ježiš chce v nás prebývať a pôsobiť. Keď mu to dovolíme, on nás premieňa. Chceme sa modliť zvlášť za tých bratov a sestry, ktorí odmietajú Božiu autoritu a konajú proti ľudskému životu. Chceme odprosovať za naše hriechy a zanedbania, chceme odprosovať aj za tých, ktorí neodprosujú. Každý deň novény sa pomodlíme jeden desiatok z ruženca. Tak sa zveríme pod ochranu Panny Márie, ktorá vyslovila to najdôležitejšie ÁNO životu, a síce životu Boha medzi nami a v nás,” píše sa v úvode deviatnika. 

Národný pochod za život sa uskutoční na Námestí Slobody v Bratislave. Cieľom pochodu je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život a dôstojnosť každého človeka. Prvý Národný pochod za život bol v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v Bratislave. Boli v tom čase najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Spolu prišlo vyše 150 tisíc ľudí. 

Viac informácií o pochode je možné nájsť na FacebookuInstagrameTwitteri a stránke pochodzazivot.sk.

TK KBS

Lost Password

Sign Up