Kardinál Maradiga: Kto vyzýva pápeža, aby odstúpil, hreší proti Duchu Svätému

Dianie v Cirkvi

Kardinál Oscar Maradiaga, ktorý je neformálne označovaný ako “vice-pápež” sa vyjadril na adresu tých, ktorí po uverejnení svedectva nuncia Vigano, žiadajú odstúpenie pápeža Františka, že páchajú hriech proti Duchu Svätému, ktorý “riadi cirkev.”
Kardinál Burke, bývalý predseda najvyššieho cirkevného súdu, na toto vyjadrenie reagoval, že veriaci ľud má nielen morálne právo, ale aj právo priznané z kanonického práva, požadovať takúto rezignáciu, ak by sa dokázala pravdivosť tvrdení. “Požiadavky na rezignáciu môže vznášať ktokoľvek, voči akémukoľvek pastierovi, ktorý sa vážnym spôsobom previní voči svojim povinnostiam. Fakty však musia byť preverené.”
Svedectvo bývalého veľvyslanca Svätej stolice, arcibiskupa Vigano, ktoré zverejnil, že homosexuálny kardinál McCarick, ktorý bol za pápeža Benedikta XVI suspendovaný kvôli zaznamenaným homosexuálnym deliktom, bol pápežom Františkom povýšený na kardinála a všetkých dišpenzov zbavený a to napriek tomu, že mal disponovať všetkými informáciami o morálnom profile McCaricka.

Viacerí katolícki biskupi sa verejne vyjadrili, že Katolícku cirkev v USA už dávnejšie “ovládla homosexuálna subkultúra,” ktorá má siahať od seminárov až po najvyššie miesta v cirkevnej hierarchii a žiadajú, aby sa cirkev postavila k danému problému rozhodne. Podľa vyjadrení, je v americkej cirkvi vyše 98 percent kňazov, ktorí vykonávajú svoje pôsobenie v súlade so sľubmi a je neprípustné, aby kvôli 2% musela katolícka cirkev reputačne a morálne trpieť a to len preto, že majú vplyv. 
Medzičasom sa vyšetrovanie katolíckej cirkvi otvorilo v ostatných federálnych štátoch a čaká sa na rozhodnutie, či vyšetrovanie začne aj ministerstvo spravodlivosti. 

Lost Password

Sign Up