“Za túto vieru som pripravený zomrieť”

dianie Dianie v Cirkvi

“Chcem Vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na našu Katolícku vieru, ktorá je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý nám Boh udelil,” povedal na konferencii o ochrane katolíckej identity kazašský biskup Athanasius Schneider.

Biskup Schneider patrí medzi popredných obhajcov vernosti učenia Magistéria Cirkvi a kritizuje snahu vykladať dogmy Cirkvi v rozpore s jej tisícročia ustáleným významom s odôvodnením, že v modernej dobe majú iný význam. Súčasnú dobu charakterizuje ako veľkú skúšku vernosti veriacich Cirkvi, ako Ježišovej neveste, ktorá sa prejavuje aj rešpektovaním a uznávaním Bohom zjavených právd a prikázaní, ktoré sú ako Kristus tie isté včera, dnes a zajtra.

“Katolícka viera nie je súkromným majetkom kňazov ani biskupov. Oni všetci sú prví, ktorí majú povinnosť ju rešpektovať,” povedal Schneider. Povinnosťou každého kňaza je podľa biskupa sprístupňovať veriacim vieru v jej celistvosti.

“Katolícka viera je pre všetkých a v každej dobe. Začína apoštolmi a prenáša sa na cirkevných Otcov, učiteľov Cirkvi a všetkých svätých. Katolícka viera nemôže podliehať takej podstatnej zmene, že získa iný význam alebo výklad, ako mala 2000 rokov,” povedal Schneider, podľa ktorého je súčasnosť poznačená veľkým tlakom na reinterpretáciu viery v dôsledku konformity.

“V súčasnosti sú uvádzané také zmeny vo výklade viery, doktríny a morálky, že nám ich predstavujú termínmi ako “zmena paradigmy. Našou paradigmou je Kristus, ktorý je ten istý včera, dnes a zajtra,” povedal Schneider. Zároveň za povinnosť Cirkvi označil šíriť pravdu a to aj napriek tomu, že vždy za to bude prenasledovaná.

Každý veriaci človek by mal v situáciách, kedy sú mu predkladané iné verzie viery povedať: « Ja poznám moju katolícku vieru. Nedovolím, aby mi ju spochybňoval ktokoľvek. Za túto vieru som pripravený zomrieť,” uzavrel biskup Schneider.

Už v predošlých vyjadreniach označil veriacich verných učeniu Cirkvi za “veriacich na okraji, cez ktorých Ježiš obnoví svoju Cirkev.” 

Lost Password

Sign Up