Blíži sa blahorečenie vojnového pápeža Pia XII.

dianie Dianie v Cirkvi

Pápež František na stretnutí s predstaviteľmi Tajného vatikánskeho archívu vydal nariadenie, aby budúci rok boli otvorené archívy súvisiace s pontifikátom Pia XII od roku 1939 až do roku 1958.

K rozhodnutiu prišlo krátko po 80 výročí zvolenia za pápeža 2. marca 1939. Nemecký historic Michael Hesemann, ktorý už z archívu zverejnil viacero dokumentov dokazujúcich aktívnu pomoc pri záchrane židov zo strany pápeža povedal, že komplexné otvorenie archívov za tak dlhé obdobie môže byť znakom začiatku beatifikácie pápeža.  

Pápež na audiencii poďakoval pracovníkom archívu, ktorí dopomohli svojou intenzívnou prácou zosumarizovať dokumenty súvisiace s pontifikátom tohto “vojnového pápeža.” Podľa pápeža Františka Pus XII bol pápežom, ktorý viedol “Petrovu loďku” vo veľmi komplikovanom a náročnom období svetových dejín. Bola to doba “reorganizácie národov a povojnovej rekonštrukcie.” Podľa Františka je pontifikát Pia XII častokrát vyhodnocovaný s “predsudkami a preháňaním,” preto je potrebné, aby jeho pontifikát mohol byť hodnotený komplexne pri zohľadnení všetkých oblastí od teológie po diplomaciu.   

Pápež František zároveň zdôraznil, že Cirkev sa dejín, ani vlastných dejín nebojí, naopak má ich v láske.

Rozhodnutím pápeža sa sprístupňuje archív v skoršom časovom horizonte, ako je predpísaných 70 rokov. Podľa Hesemanna, ktorý nedávno uverejnil rozsiahlu knihu o pontifikáte Pia XII je to preto, že „existujú množiace sa náznaky, že pápež František pripravuje skorú beatifikáciu pápeža Pia XII.“ Už v roku 2007 hlasovala komisia o správe stavu skúmania cností a života Pia XII. a jednohlasne odporúčala, aby proces beatifikácie pápeža sa začal. Proces beatifikácie prerušil Benedikt XVI., ktorý dal preveriť ešte raz všetky dokumenty, či v nich neexistuje niečo, čo by predstavovalo prekážku.

Výsledok podľa Hesemanna je, že voči Piovi XII neexistuje žiaden kompromitujúci dokument, práve naopak existuje veľa podkladov o hrdinskom a intenzívnom postoji pápeža aj v časoch vojny.

Otvorenie archívov Pia XII vytvára možnosť pre jeho beatifikáciu

Lost Password

Sign Up