Biskupi považujú za “frustrujúce”, že na synode hlasovali o textoch, ktoré im neboli preložené.

dianie Dianie v Cirkvi

„Hlasovať o vážnych veciach „áno“, keď nedostanete ani preklad o čom hlasujete, je amorálne,“ takto zhodnotil najdôležitejší deň synody arcibiskup Chaput, ktorý v mene “veľa iných biskupov” tlmočil rozhorčenie, že v rozpore so schválenými pravidlami hlasovania, neboli zabezpečené preklady všetkých textov, o ktorých sa malo hlasovať.

„Veľa biskupov bolo frustrovaných, že neboli vopred zabezpečené preklady dôležitých bodov, o ktorých sa očakávalo, že budú hlasovať. Nemohli ich prečítať a o nich meditovať,“ konštatoval Chaput.

Podľa odsúhlasených pravidiel mali synodálni otcovia v sobotu hlasovať o finálnom dokumente, ktorý bol rozdelený do troch častí. Následne o každom paragrafe sa hlasovalo individuálne. Predtým mal byť text prečítaný a daný niekoľko hodín na meditovanie, aby každý synodálny otec mohol komunikovať s Duchom Svätým. Naproti tomu však mala byť prečítaná iba prvá a druhá časť dokumentu a v&následne ytvorený priestor na meditácie, kým tretia časť bola iba prečítaná a bezprostredne sa o nej hlasovalo.

Na tlačovej konferencii Paolo Ruffini priznal, že organizátori podcenili, ako veľa času si bude vyžadovať prečítanie celého dokumentu. Ruffini nevidí problem v tom, že biskupi, ktorí nerozumejú dobre taliančine, mali hlasovať o dokumentoch, ktoré sa môžu stať súčasťou magistéria. „Ak niekomu niečo čítate pomaly, neznamená to, že Vám nerozumie,“ skonštatoval Ruffini.

Lost Password

Sign Up