Benedikt XVI: Nemôžem viac mlčať!

dianie Dianie v Cirkvi Katolícka viera

Emeritný pápež Benedikt XVI sa spolu s kardinálom Sarahom rozhodli jednoznačne vystúpiť k ochrane celibátu kňazov a k odmietnutiu vysväcovania ženatých mužov v rímskokatolíckej Cirkvi.

Urobili tak spolu v spoločnej knihe a pozorovatelia si všímajú načasovanie tohto apelu, ktorý prichádza skôr ako pápež František vydal apoštolskú exhortáciu z výsledkov Synody o Amazónii, ktorá má riešiť na prvom mieste práve celibát.

Záver tejto synody bol priaznivý k zrušeniu celibátu na území Amazónie. Takýto krok udeliť výnimku pre určité územie zároveň rozbíja univerzalitu Katolíckej cirkvi, ktorá sa riadi na celom svete rovnakými pravidlami, Žiadne územie nedisponuje osobitným štatútom, kde táto univerzálnosť neplatí. Robenie výnimiek pre Amazóniu by bolo predstupňom udeľovania výnimiek v tejto a iných otázkach pre individuálne štáty a územia. Toto riziko je najaktuálnejšie na území Nemecka, kde sa individuálni biskupi dlhodobo snažia presadiť učenie odlišné od Ríma v otázku antikoncepcie, homosexuálnych manželstiev a celibátu. Nemeckí biskupi už po synode uverejnili, že ak pápež zruší celibát pre Amazóniu, rovnakú požiadavku znesú pre Nemecko.

Kniha “Z hĺbky našich sŕdc” bude prvýkrát uvedená na trh 15. januára a vyjde vo francúzštine. “Schopnosť vzdať sa manželstva a celý sa dať k dispozícii Pánovi je jedným z kritérií pre kňazskú službu,” uvádza v knihe Benedikt XVI. Ten zároveň upozorňuje, že v rannej kresťanskej Cirkvi iba tí ženatí muži mohli vykonávať kňazskú službu, ktorí sa zaviazali žiť v sexuálnej abstinencii.

Kardinál Sarah v knihe uvádza, že každý veriaci má právo na kňaza, ktorý je oddaný v celosti Kristovi a nemajú mu byť ponúkané “náhrady.” Pápež sa spolu s kardinálom odvolávajú na sv. Augustina, ktorý vystríha kňazov a biskupov mlčať, pretože za toto mlčanie by niesli pred Bohom zodpovednosť: “Silare non possum! Mlčať nemôžem!”

Nevie sa presne kedy pápež František uverejní apoštolskú exhortáciu, ale z jeho nedávnych vyjadrení sa dá nádejať, že záver synody o zrušení celibátu nepodporí.

Lost Password

Sign Up