Vo Vatikáne vydali nótu o nedotknuteľnosti spovedného tajomstva

dianie Dianie v Cirkvi

Vatikán 1. júla (RV) Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva a neprípustnosť jeho spochybnenia akýmikoľvek politickými alebo legislatívnymi snahami zdôrazňuje a zároveň prehľadne vysvetľuje dokument Apoštolskej penitenciárie schválený pápežom Františkom, publikovaný v dnešný deň s dátumom 29. júna.

Spovedné tajomstvo má osobitný sviatostný charakter a nemožno ho klásť na jednu úroveň s profesionálnym tajomstvom, známym z mnohých odborov v pracovnoprávnej a občianskej oblasti.

Niekoľkostranová „Nóta Apoštolskej penitenciárie o dôležitosti vnútorného fóra a o nedotknuteľnosti sviatostnej pečate“ (text v taliančine)nesie podpisy hlavného penitenciára kard. Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela. 

V úvodnej časti hovorí o dôležitosti vysvetľovania tejto problematiky širokej verejnosti vzhľadom na aktuálne dianie v Cirkvi i spoločnosti, a to aj v súvislosti s existenciou „negatívnych predsudkov“ spojených s výskytom škandálov sexuálneho zneužívania.

Na pomoc lepšiemu porozumeniu terminológii a zásadám v tejto oblasti dokument predkladá v troch častiach nasledovné témy: 1. „Sviatostná pečať“, 2. „Mimosviatostné interné fórum a duchovné vedenie“ a 3. „Tajomstvá a iné špecifické limity týkajúce sa komunikácie“.

Nóta Apoštolskej penitenciárie nezavádza nové prvky cirkevnej praxe, ale vysvetľuje a prehľadným spôsobom orientuje v problematike, ktorá má široký dosah na život jednotlivcov i spoločnosti. 

Téma sviatostnej pečate spovedného tajomstva patrila k významným bodom aj na nedávnom kurze o vnútornom fóre, na ktorom sa vo Vatikáne v závere marca zúčastnilo vyše 700 záujemcov.

TK KBS

Lost Password

Sign Up