SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

blogy dianie NajnovsieBlogy

Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov, ktorí hlasovali s liberálmi. Pozrite sa, čo spolu schválili:

n) EÚ má zabezpečiť, aby mimovládne organizácie mohli dostávať prostriedky z USA, ak poskytujú služby alebo poradenstvo v oblasti prerušenia tehotenstva, takéto služby odporúčajú alebo za ne lobujú; naliehavo vyzvať členské štáty, aby významne podporili financovanie v tejto oblasti;

ai) EÚ má zdôrazniť potrebu chrániť a presadzovať práva černošských žien a žien rôznej farby pleti, migrantiek a príslušníčok etnických menšín a LGBTIQ+ osôb;

aj) EÚ má zabezpečiť, aby organizácie pre práva LGBTIQ+ boli podporované poskytnutím primeraného financovania; podporovať širokú účasť občianskej spoločnosti a marginalizovaných skupín pri rozhodovaní v politike;

Kvôli priestoru som to publikoval v mierne skrátenej podobe. Celé uznesenie nájdete tu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0039_SK.html
Výsledky hlasovania na str. 32 tu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-02-13-RCV_FR.pdf

Milan Uhrík – europoslanec

Lost Password

Sign Up