Prostredník sa v Košiciach vyhlásil za boha

blogy NajnovsieBlogy

Neveriaca žena raz povedala jednému svätému kňazovi, že neverí, že Ježiš bol Boh, ale verí, že bol veľmi dobrým človekom. Ten jej odpovedal, že ak Ježiš nebol Boh, určite nebol dobrým človekom. Vyhlasovať sa za Boha, ak ním nie ste, nerobia totiž dobrí ľudia. Vymýšľať si, že ste Boh a stanovovať druhým, ako majú žiť, aby prišli do neba, o ktorom nič neviete, taktiež nerobia dobrí ľudia.
V Košiciach sa odohral dúhový Pride. Vystúpil na ňom teológ Prostredník.
Keď židia dali ukrižovať Ježiša, nebolo to preto, že by bol zlým človekom, pretože uzdravoval a dobre robil druhým, ale preto, že sa vyhlasoval za Boha. Len Boh a nie človek, dokáže totiž dve veci. Odpustiť hriech a vysloviť podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste dosiahli nebo. Len Bohu totiž nebo patrí. Ak človeku patrí dom, má len on právo povedať, kto môže a kto nemôže prísť k nemu domov. Len Boh toto môže povedať, pokiaľ ide o nebo a ten, komu to Boh zverí, teda Cirkev. Človek to môže len akceptovať alebo odmietnuť. Zmeniť na tom nevie nič. Na hore blahoslavenstiev vyslovil Ježiš podmienky, ktoré ak ľudia splnia, Boh ich tituluje slovom blahoslavení. Byť blahoslavený, znamená uistenie že budete s Bohom v nebi. Človek môže urobiť iba jednu vec. Snažiť sa byť blahoslaveným.
V Košiciach sa teológ Prostredník vyhlásil za boha a nadšenému davu predstavil novú verziu toho, kto je blahoslavený. Kým pravý Boh -Ježiš – povedal, blahoslavení ste čistého srdca, Prostredník v roli boha, Ježiša opravil a vylepšil: „Blahoslavení ste, gayovia, lesby, bisexuáli, transrodové osoby, sestry a bratia. Ste jedinečným obrazom Božej úžasnej tvorivej sily a lásky.“ Tvrdenie boha Prostredníka je v rozporom s knihou Genesis o stvorení, ktorá hovorí, že Boh stvoril len muža a ženu. Sociálne okolnosti, v ktorých človek vyrastá, môžu prispieť k tomu, že muž a žena začne pociťovať deviantné sexuálne náklonnosti a vtedy hovoríme o transgenderi. Vyhlásiť niekoho za blahoslaveného môže len Boh a človek môže jeho slová len reprodukovať a snažiť sa ich naplniť, aby dosiahol blahorečenia. Pripisovať Bohu stvorenie transgenderizmu je teologické šarlatánstvo.
Kardinál Sarah nedávno poprosil všetkých kňazov, ktorí sa snažia osloviť mužov a ženy so sexuálnou deviáciou, aby z lásky k nim nezakrývali plnú pravdu o tom, čo hovorí Katechizmus katolíckej cirkvi o sexuálnej deviácii. Katechizmus stojí nad slovami akéhokoľvek kňaza, biskupa, arcibiskupa, kardinála a aj pápeža, ak by hovorili čokoľvek v protiklade s katechizmom a nebolo by to ex katedra, teda neomylne. Rozhovory s novinármi nie sú ex katedra dogmy, aj keď si to ľudia nezvyknú uvedomovať. Duch Svätý dal Cirkvi Katechizmus, aby každý veriaci mohol povedať Prostredníkom dnešnej doby, že to, čo hlásajú je ich príbeh, ktorý nemá s Bohom nič spoločné. Katechizmus je dar od Boha, aby každý mohol spoznať vieru, aj keby ho viedol bludný kňaz. Katechizmus pri všetkom tom, čo boh Prostredník nazýva blahoslavenstvom, používa slovo “nezriadenosť” a to za všetkých okolností. Prostredník v polohe boha ovplyvnil svojou verziou blahoslavenstiev spásu ľudí, ktorým sa v Košiciach prihovoril. Ak pozvete na debatu lekára, chcete počuť pravdu. Aj dav v Košiciach mal nárok počuť teologickú pravdu, ak si pozval teológa. Kým Ježiš, pravý Boh povedal, že beda tomu, kto by chcel čo i len čiarku zmeniť, Prostredník začal meniť celé vety. Žoldnierstvo je odveké povolanie. Žoldnier je človek, ktorý na objednávku je ochotný urobiť to, čo si predstavuje ten, ktorý Vás platí alebo objedná, že by ste mali urobiť. Vy to urobíte, lebo očakávate, že to chce. Najčastejšie sa žoldnierstvo spája s vojenským povolaním. Teológ Prostredník sa v Košiciach zahral na boha a teologického žoldniera v jednom.

Lost Password

Sign Up