Panna Mária chce pomôcť Tvojej duši prísť do neba

blogy

Vo Fatime sa 13. októbra 1917 zjavila Panna Mária trom pastierom a predstavila sa im ako Sedembolestná Panna Mária. Je nekonečnou Božou milosťou, že práve Sedembolestná Panna Mária bola 22.5. 1927 v Šaštíne, na základe pápežského dekrétu pápeža Pia XI, vyhlásená za patrónku Slovenska.  
V oslovení, ktorým sa Archanjel Gabriel prihovoril Panne Márie, použil oslovenie Zdravas Mária, milosti plná. Žiaden svätý nedisponuje milosťami, ktoré by on vedel človeku udeliť. Svätý v nebi môže len orodovať za hriešnika a u Boha vyprosovať milosti. Panna Mária však bola obdarená plnosťou všetkých milostí, ktoré svojim ctiteľom vie ona sama udeliť. Kto sa modlí k Márii môže tieto milosti získať.
Od 4. storočia začala ranná Cirkev meditovať o uctievaní utrpenia Panny Márie a to pri meditácii nad Simeonovým proroctvom, kedy sa Mária dozvedela, že Ježiš je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých, ale jej dušu prebodne meč bolesti. Nikto z ľudí nemiloval, ako jeho Matka. Nikto nemá na Ježišovom utrpení takú účasť, ako ona. Sv. Bernard na základe zjavenia prehlásil, že utrpenie Márie je väčšie ako všetko utrpenie svätých a mučeníkov v dejinách dokopy.
Marianská teológia sa začala rozvíjať Sv. Dominikom a neskôr Sv. Ľudovítom z Monfortu. Jemu cirkev vďačí za svedectvo o účinnosti modlitieb k Márii, ktoré mu boli zjavené. Svätý Ľudovít chodil po francúzskych dedinách v neskorom stredoveku a obracal ružencom celé mestá na katolícku vieru v čase, kedy bludárstvo a herézy boli široko rozšírené. Ľudia opisovali sv. Ľudovíta ako kňaza, čo bol po Francúzsky sprevádzaný “bielou pani.” Stála prítomnosť Panny Márie v jeho živote mu pomohla vytvoriť základy marianskej úcty. Práve sv. Ľudovít hovoril o ruženci ako o najsilnejšej zbrani veriaceho človeka.
Mária je veľkou pomocou pri tvojej spáse, pretože Ježiš ju tak miluje, že nedokáže jej prosbe nevyhovieť. Sv. Brigita mala videnie, ako jej syn mal ísť po smrti do pekla a ochránila ho Panna Mária, pretože Ježišovi predložila pred jeho hriechy úctu, ktorú k nej prechovával. Diabol to vie a preto ťa chce odradiť od úcty k jeho Matke a k modlitbe ruženca. Nenechaj sa pomýliť výčitkami iných náboženstiev, že ak uctievaš Ježišovu matku, urážaš tým Boha. Ježiš miluje tých, ktorí milujú jeho matku, pretože on ju miluje nekonečne. Žiadneho syna neuráža, ak jeho priateľ sa pekne správa k jeho matke a má ju v úcte, práve naopak. V židovskej tradícii od kráľa Šalamúna patrí, že matka a nie manželka bola kráľovnou. Preto je Panna Mária kráľovnou neba.
Rozjímaj o bolestiach Panny Márie a modli sa ruženec. Sv. Ľudovít z Monfortu povedal, že vidí, ako pri modlitbe ruženca nedokážu diabli byť ani pri hriešnom človeku, čo sa ho modlí. Je to preto, že diabol sa cíti byť osobitne ponížený, že ho porazila žena, ktorá bola človekom. To, že diabol prehral boj s Bohom vie pochopiť, pretože nie je Boh. To, že prehral boj s archanjelom Michalom vie pochopiť, pretože na jeho stranu sa postavili 2/3 anjelov. To, ale že ho porazilo čisté, krehké žieňa vytrpieť nevie. Modlitbou sa daj pod jej ochranu a urobíš to aj pravidelným rozjímaním o jej siedmych ranách. 

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up