Novéna troch Zdravasov

blogy
  1. Na počesť moci Panny Márie

Ó, Nepoškvrnená Panna Mária, mocná Panna, prosím, skrze tvoju nesmiernu moc, ktorú si prijala od Večného Otca, vypros mi čistotu srdca ako aj silu odolávať všetkým nepriateľom mojej duše. A prosím teraz aj za osobitné potreby mojej duše.

[Tu predneste svoju žiadosť]

Matka najčistejšia! Neopusti ma, neopovrhuj mojou modlitbou, ale ma milosrdne vypočuj pre slávu Božiu, Tvoju česť a blaho mojej duše.

Zdravas’ Mária …

2. Na počesť múdrosti Panny Márie

Ó, Panna Mária, moja Matka, skrze tú nevýslovnú múdrosť, ktorá Ti bola udelená vtelením Božieho Slova, pokorne Ťa prosím, vypros mi tichosť a pokoru srdca, dokonalé poznanie Božej vôle. Vypros mi aj silu vždy všetko zdolať. Ó, Mária, Sídlo múdrosti. Ako krehká matka veď ma po ceste kresťanskej cnosti a dokonalosti. Osvieť ma a dovoľ mi, aby som urobil(-a) to, čo je najmilšie Tvojmu milovanému Synovi. Vypočuj moju prosbu.

Zdravas’ Mária …

3. Na počesť Panny Márie – Matky milosrdenstva

Ó, Matka milosrdenstva, Matka kajúcich hriešnikov, ja hriešny(-a) a v bolesti stojím pred Tebou. Prosím Ťa skrze obrovskú lásku, ktorou nás úbohých hriešnikov obdarúva Duch Svätý, vypros mi pravú a dokonalú kajúcnosť za moje hriechy a zlo, ktoré nenávidím a ktoré celým srdcom odmietam, pretože chcem milovať Boha.

Najmilosrdnejšia Matka, pomôž mi v tejto mojej potrebe. Obráť svoje milosrdné oči k nám, ó, zhovievavá a sladká Panna Mária!

Zdravas’ Mária …

Lost Password

Sign Up