Miroslav Vetrík: Vedieť rozlišovať

blogy

Mali by kresťania mlčať, keď sa šliape po ľudských právach? Ak áno, potom asi neplatí „blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo (Mt 5,10).“ Na druhej strane počuť hlasy, že kresťanstvo je náboženstvo pokoja a úlohou kresťanov je šíriť pokoj: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje“ (Jn 14,27).“ Ako si potom vysvetliť Ježišove slová? – „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi“ (Mt 10,34-35). A medzi posledné slova jeho pozemského života patrila modlitba za tých, ktorí mu ublížili: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia“ (Lk 23,34). Na prvý pohľad sa zdá, ako keby si Ježiš protirečil, ale nie je to tak. Rozlišuje vnútorný Boží pokoj a ľudský pokoj. Boží pokoj je ovocie konania podľa spravodlivosti, pravdy a s láskou. Inými slovami: plniť Božiu vôľu. Boží pokoj je následkom spravodlivého konania. A to niekedy znamená povedať druhému, že sa mýli, napomenúť ho, nebáť sa kritizovať. Ľudský pokoj je: „Nehas, čo ťa nepáli. Daj mi pokoj, tj. neotravuj. Rob si čo chceš, pokiaľ ma to nejako neobmedzuje. Nestaraj sa do druhého.“ A či podobne nereagovali na Ježiša aj diabli u posadnutých: Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Viem, kto si: Boží Svätý“ (Mk 1,23).
Vedieť rozlišovať je veľmi dôležité. Nie je pokoj ako pokoj. Sv. Ignác z Loyoly učí ľudí rozlišovať. Ak človek kráča od dobrého k zlému, Boh pôsobí tak, že znepokojuje. Človek má výčitky svedomia. Na druhej strane Zlý sa ho snaží utvrdiť v tomto zlom stave. Naopak, ak človek kráča od zlého k dobrému, alebo od dobrého k lepšiemu, Boh pôsobí tak, že človek prežíva vnútornú radosť a pokoj ako ovocie konania podľa spravodlivosti a Zlý sa usiluje vtedy znepokojovať poukazovaním na predchádzajúce zlé konanie, znevažovať, dáva výčitky, hrozby, aby zabránil konaniu dobra.
Vedieť rozlišovať je veľkým darom, ktorý by sme my kresťania mali často používať. A predovšetkým tí, ktorí majú úlohu viesť druhých nielen v duchovnom ale i svetskom živote.
Pane Ježišu, prosím, daj nám svojho Svätého Ducha, aby sme vedeli rozlišovať skutočné dobro od zla, tvoj Boží pokoj od ľudského pokoja.

Miroslav Vetrík

Lost Password

Sign Up