Za dvojkríž v “súkromnom” štátnom znaku budeme platiť

blogy NajnovsieBlogy spravodajstvo

Rozhodnúť sa, že Slováci budú platiť autorské práva za čudo, ktoré imituje  štátny znak na dresoch, ktoré ich má reprezentovať, je odrazom toho, že určitá skupina ľudí nadobudla pocit, že im patrí nielen štát, ale logicky aj jeho znak. A keďže je ich, tak nám ho pozmenili. Až tak, že dvojkríž sv. Cyrila a Metoda postavený na hokejkách, je súkromným majetkom a budeme za neho mať platiť. Táto privatizácia štátneho loga je odrazom mentálneho nastavenia “kresťanských národných síl”, ktoré to odsúhlasili, že sa už ani Boha neboja. 

Slovensko je mladý štát, ale starý národ. Oveľa väčšie národy zmizli z povrchu zeme a mali pritom aj vlastný štát. My sme ako Slováci prežili aj bez  štátu a to je zázrak. V porovnaní s veľkými národmi, nemáme dávnu históriu erbov a štátnych symbolov. Máme však svoj štátny znak, s cyrilometodským dvojkŕížom, ku ktorému sa utiekali už naši predkovia a pod ktorým na toto územie prišla vzdelanosť.

Štátnosť a láska k štátu, sa prejavuje úctou k štátnym symbolom. Štátne symboly Nemecka, Rakúska, Francúzska, Ruska a iných národov nemusia byť v súlade s najnovšími trendmi grafiky, pretože toto nie je ich zmyslom. Pri všetkej úcte k hokeju, sv. Cyril a Metod nepriniesol na toto územie hokejky a preto ani nemajú miesto v “súkromnom” štátnom logu. Vlastnú matku nepovažujete za škaredú, pretože je už stará. Nepošlete ju na „lifting“, aby ste sa za ňu nehanbili. Kto toto robí, matku nemiluje. Kto ide meniť odkaz a posolstvo štátneho znaku, útoči na štát a národ.   

To, čo predviedol prezident hokejového zväzu s dizajnom slovenského štátneho znaku, je urážkou slovenskej štátnosti. Ak sa pán Kohút hanbí za štátne symboly, ktoré siahajú symbolikou do čias sv. Cyrila a Metoda, nech kľudne zanechá svoju misiu a vráti sa do súkromného sektora programovať nefungujúci eHealth. Nech skúsi pán Kohút urobiť s logom súkromnej spoločnosti, v ktorej pôsobil to, čo urobil so slovenským štátnym symbolom a uvidí reakciu majiteľov. Nech im povie, že mu budú majitelia platiť za to, že prekreslil ich vlastné logo. Presne toto si pán Kohút myslí, že budú akceptovať Slováci. Vo svete autorských práv platí, že ak kopírujete logo inej spoločnosti, porušili ste jej autorské práva. Pán Kohút skopíroval originál nášho slovenského znaku, ktorého my Slováci sme majitelia a myslí si, že my budeme platiť jemu. Podľa tejto logiky by mal on platiť potom katolíckej cirkvi za to, že použil “jej” kríž. Autorom nášho skutočného štátneho znaku nie sú reklamné agentúry, ale predošlé generácie, ktoré jeho symboliku tvorili a prenášali z generácie na generáciu. 

Pán prezident nám vysvetlil, že nový štátny znak na drese je preto, lebo im „unikali peniažky.“ Inak povedané, ak budú chcieť Slováci hrdo nosiť nový štátny znak na drese, budú musieť za to  platiť. Ľudia, ktorí platia dane, ktorí sú Slováci a skutoční vlastníci tohto štátu, majú platiť za logo, ak sa chcú tešiť z úspechov mužstva, ktoré ich má reprezentovať.

Vladimír Mečiar svojho času povedal, že keď predseda SNS si dá ruku na srdce, kontroluje si peňaženku. Šport patrí pod ministerstvo školstva a pod SNS. Tú SNS, ktorá zaťažila slovenský národ, ktorý vymiera, nákupom stíhačiek za 1,6 mld EUR. Vrhli sa na eurofondy ako na korisť a dnes sa prizerá a zrejme aj asistuje tomu, ako mizne na dresoch to, čo nás spája, pretože im „unikajú peniažky.“ Ak niekde unikajú peniažky, tak to je v spôsobe, akým riadia naše peniažky. Nech pán Danko sa teda zasadí, aby slovenský šport tie “peniažky”mal a nech napríklad americkému výrobcovi lietadiel povie, že si môže dať na tie stíhačky vlastné logo a z jeho predaja nech si spláca tie stíhačky. Že by s tým nesúhlasil? Nedivím sa mu. My Slováci tiež nesúhlasíme, že nemáme mať autorské práva na náš štátny znak.

Ak Slováci sa nepostavíme teraz za vlastný štát, bude nasledovať, že iný štátny znak si vyrobia tenisti, ktorí možno na dvojkríž dajú tenisové loptičky, lyžiari možno dajú dvojkrížu nohy a lyžiarky. Vládne nám generácia barbarov, ktorí nemajú úctu pred ľuďmi, ani národom, ani jeho štátnosťou. Nesklonia sa  ani pred posvätnosťou kríža. Jediné čo na tomto štáte milujú je to, že má príjmy, ktoré môžu oni rozdeľovať a aby mali viac, my si máme ešte aj za štátny symbol priplatiť.

Lost Password

Sign Up